#woensdag gehaktdag: Minoren en Senioren

Vanmiddag kwam de discussie over “oudere” docenten die geen ICT in hun onderwijs in (willen) zetten weer eens voorbij.
Amber Walraven beschrijft in een levendig  verslag haar gastdocentschap bij de minor KLM (wie heeft die afkorting bedacht)?
“Een deel van de studenten van de minor vindt het niet erg als een docent die nog maar een paar jaar tot pensioen heeft geen ict gebruikt.”

Mijn reactie was direct:
Inzet van ICT in het onderwijs is niet gebonden aan de leeftijd van de leraar! 

De inzet en het didactisch gebruik van ICT heeft alles te maken met de lerende professional die bij blijft bij de ontwikkelingen, de taal van zijn leerlingen verstaat en kennis en kunde heeft van didactische werkvormen. Hij heeft probleemoplossend vermogen en is nieuwsgierig naar nieuwe ontwikkelingen.
Daarnaast zijn over het algemeen de “senior docenten” ervaren rotten in het onderwijsvak. Dat betekent dat zij (indien een beetje pedagogisch didactisch onderlegd) minder in de stress schieten bij groepsgedrag, klassenmanagement en ga zo maar door en zo meer tijd en lef hebben om dingen uit te proberen en hun onderwijs te vernieuwen.
Het zijn dunne docenten die dikke boeken nodig hebben en niet ouwe docenten die ECDL moeten halen!!

Alle bovenstaande kreten zijn natuurlijk aannames, want ik weet niet of er wel eens onderzoek naar gedaan is. Noem het maar mijn ervaringsleren en dat wat ik op de werkvloer tegenkom.
Afgelopen januari schreef ik al over de Masterstudenten die niet eens geïnteresseerd waren in Sociale media in hun onderwijs en dat ze er privé ook minimaal actief waren.

Voor de goede orde, Twitter is absoluut geen goede afspiegeling van het gemiddeld ICT bekwaamheidsniveau van Nederlandse leraren. Ik denk (maar ook dat is onderzoek waard) dat nog geen 5% van de leraren ongeacht leeftijd, zich op Sociale Media manifesteert.

Amber zegt ook in haar blogpost: “Het is heel erg raar dat deze minor bestaat. Dat ict nog steeds als apart iets moet worden aangeboden”.

In lerarenopleidingen worden nog steeds (en niet eens overal) minoren ICT in onderwijs gegeven. Direct dacht ik, dit gaat niet over leeftijd maar over beleid en kwaliteit.
Ik zou me wel eens hard willen maken voor de stellingen:

  • Alle leraren die NU opgeleid worden, zijn bij het verlaten van hun opleiding ICT bekwaam, mediawijs en informatie vaardig.
  • Alle leraren die NU werkzaam zijn in onderwijs zijn binnen 2 jaar vanaf nu ICT bekwaam, mediawijs en informatie vaardig.
  • In de nieuwe eeuwig op zich wachtende beroepscompetenties van leraren (BIO verversing) is ICT bekwaamheid geïntegreerd in de beroepscompetenties en voldoen docenten daar even goed aan als “reflectie en feedback”

Als wij daar niet naar gaan streven, spelen we de criticasters over onderwijsvernieuwing in de kaart, want dan blijven alle pogingen om de aansluiting bij de leefwereld van leerlingen te vinden, verzanden in mislukte pilots.
Kom mij niet meer aan met de senioren die niet willen, ik vind dat junioren, met of zonder Minoren, MOETEN!

AeroMinor1946