Wie heeft er ervaring met een schoolbreed talencentrum?

In ons (concept) werkplan onderwijsinhoud en flexibilisering ROC breed hebben we aangegeven niet hoog in te zetten op eenĀ  ROC breed talencentrum op 1 locatie. Leerlingen zijn in principe al geen fan van platte taallessen en als ze zich daarvoor vanuit een van de 52 locaties naar 1 locatie moeten verplaatsen lijkt dat niet wenselijk (verspreid over Amersfoort, Utrecht en Nieuwegein).
Volgens de driesslag taalontwikkelijng (ITTA) zouden er wel zgn “lintlessen” generieke taal (d-tjes en t-tjes, dus niet de zgn “beroepsspecifieke taal, daarvoor zijn de taalcoaches per team) en remedierende taal op taalniveau afdelings overstijgend per locatie gegeven kunnen worden.
Nu is er her en der in ROC land veel ervaring met talencantra. Dus mijn vraag: Wie kan ons wat meer vertellen over de ervaringen met een talencentrum ?(Nederlands en vreemde talen).
Mailtje naar k.winters@rocmn.nl

plaatje 3-slag