Wie heeft er ervaring met een schoolbreed talencentrum?

In ons (concept) werkplan onderwijsinhoud en flexibilisering ROC breed hebben we aangegeven niet hoog in te zetten op een  ROC breed talencentrum op 1 locatie. Leerlingen zijn in principe al geen fan van platte taallessen en als ze zich daarvoor vanuit een van de 52 locaties naar 1 locatie moeten verplaatsen lijkt dat niet wenselijk (verspreid over Amersfoort, Utrecht en Nieuwegein).
Volgens de driesslag taalontwikkelijng (ITTA) zouden er wel zgn “lintlessen” generieke taal (d-tjes en t-tjes, dus niet de zgn “beroepsspecifieke taal, daarvoor zijn de taalcoaches per team) en remedierende taal op taalniveau afdelings overstijgend per locatie gegeven kunnen worden.
Nu is er her en der in ROC land veel ervaring met talencantra. Dus mijn vraag: Wie kan ons wat meer vertellen over de ervaringen met een talencentrum ?(Nederlands en vreemde talen).
Mailtje naar k.winters@rocmn.nl

plaatje 3-slag

0 reacties

 1. Heb je intussen een mailtje gestuurd. De ervaringen bij ons zijn wisselend, maar het is nog steeds het plan om op minimaal de hoofdlocaties een talencentrum in te richten. Er zijn er nu 2. Gewerkt wordt met pakketten als TOA voor de intake, Taalblokken en Nedercom.

 2. ROC Nijmegen heeft er veel ervaring mee. Ik zag een presentatie van hen op de CVI-conferentie in Maastricht en schreef er zelfs een stukje over op het CVI-blog. De presentatie en de adresgegevens van deze mensen vind je in de presentatie. Alles is te vinden op: http://www.cviweblog.nl/maastricht/2008/03/taal-op-maat.html
  Zij hadden het zeer gedegen aangepakt, een ROC-breed talencentrum voor Nederlands, NT2, én moderne vreemde talen. Een van de vondsten daar vond ik het oefenen met (vrijwillige) native-speakers.

  Bij het ROC-Tilburg is er niet voor gekozen om één ROC-breed talencentrum te maken. Er is inmiddels wel op iedere locatie een taalcontactpersoon aangesteld, deze komen regelmatig bijeen. Een van de verworvenheden daarvan is dat er nu één methode ROC-breed gebruikt wordt voor Nederlands. Verder is het de bedoeling dat deze taalcontactpersonen een spin in het web zijn op hun school en ook voeding leveren aan ROC-breed beleid.

  Groet,
  Moniek

 3. Bij Koning Willem I is het wel geprobeerd maar is het niet echt goed van de grond gekomen. Eerlijk gezegd kent ik de laatste status niet. Daarnaast is bij ROC Eindhoven een opzet gemaakt die tot nu toe op campus niveau heel aardig schijnt te werken!

 4. Wat zijn die edubloggers stil, wat zijn die edubloggers stil, wat zijn …enz. Gisteren zeker laat geworden bij het edubloggersetentje? Je loopt alweer drie posts achter op Wilfred Rubens.
  Was het leuk? Doe ons eens vertellen in een gehaktdag- of andere post.

 5. Volgens mijn informatie, Jef, is een talencentrum bij het K.Willem I wel degelijk van de grond gekomen, en naar tevredenheid van velen.
  Wel zijn er voor de beroepstalencomponent verbindingen nodig met de teams, en daar ligt wel een (communicatie- en organisatie-)probleem, zegggen ze in den Bosch.

Reacties zijn gesloten.