Webcare, ook in Onderwijs geen overbodige luxe

De titel van de presentatie van Willem Karssenberg bij #NCOSM was:  Sociale media, verbieden gedogen of omhelzen.

Door een aantal steekwoorden te gebruiken en daarbij het publiek te triggeren , wist Willem de mensen stevig  bij de les te houden. Zo goed zelfs, dat er een dame zelfs  geprikkeld reageerde aan het einde van de sessie.
Prima lijkt mij, want slapen kunnen mensen thuis ook.

Ik zat te wachten op het onderdeel  monitoring en webcare, omdat ik al een aantal dagen aan het volgen was welke tools en leveranciers er meewerkten aan zijn vraag om data te verzamelen.
Tijdens het diner van de pre-conference,  vertelde Jan van der Laan van het Novacollege over de keuze die bij hen gemaakt is om actief webcare te plegen.  Leuk was dus, dat hij als eerste, de ruwe data die in een excel sheet stond zag.

Wat mij betreft geven o.a. Novacollege, Grafisch Lyceum in Rotterdam en Alfa College een goed voorbeeld.

Niet iedereen zal het met mij eens zijn, maar deze scholen zien volgens mij de student als klant.
Uit het verhaal van Jan van der Laan bleek ook,  dat er echt iets gebeurt met vragen en klachten die studenten hebben.
Zij gaan het gesprek aan met reageerders en zoeken naar oplossingen.
Natuurlijk kun je uit de eerste sheet (net als Willem ook al aangeeft) niet echt conclusies trekken, maar wat mij betreft is  een school die reageert al honderd keer verder dan nul reacties.

[bron; http://www.trendmatcher.nl/2013/05/gemiddelde-reactiesnelheid.html ]

Op Twitter mopper ik wel eens over  de verschillende “ministeries van zenden” (diensten marketing en communicatie), roep dan niets als je niet eens de reacties leest.
Misschien dat deze posts en het zichtbaar maken van data ook bij die scholen een beweging in gang zetten: van Passief zenden naar Actief communiceren.

Ik hoorde iemand in de sessie van Willem opmerken, dat kost alleen maar geld en die FTE van een webcare medewerker kan veel beter worden ingezet.

Fijne tegenargumentjes:

  • Weet je wat het oplevert als een student bij problemen binnengehouden wordt?
  • Weet je hoe goed je intern kwalitatieve slagen kunt maken als je de student ook werkelijk als klant ziet.
  • Trouwens, wat kosten die borden langs de kant van de weg als er weer een open dag is?