Wat zegt zo’n lijstje nou?


Vanmorgen in Twitter een goede discussie over de keuzelijstjes van kranten en de onderwijsinspectie om een middelbare school te kiezen. Nou weet ik wel dat de gemiddelde ouder kiest voor een school waar al bekenden op zitten, die makkelijk te bereiken is met OV of de fiets en die een passende signatuur heeft. Maar als je zou gaan kiezen op grond van de “lijstjes” waar kies je dan voor?
Bij Trouw (nee GEEN link) is er al een tijd zo’n meter, maar wat meten ze? De gemiddeld behaalde schoolonderzoek cijfers, de examencijfers en het slagingspercentage. Dat zegt mijns inziens dus niets over de onderwijskwaliteit.
Scholen die hoog op de lijstjes willen staan, zorgen er natuurlijk voor dat leerlingen die wat moeilijker naar de eindstreep te brengen zijn, geen examen op hun school doen of een haalbaar vakkenpakket kiezen.
Omdat het nu bijna een jaar geleden is, kan ik wel met een voorbeeld komen. Mijn jongste zoon spijbelde op zijn vorige school Anna van Rijn, veel te veel… de verzuimcoordinatrice vond het zelfs niet meer nodig om ons te waarschuwen…hij was er toch nooit. Ik praat het spijbelgedrag niet goed en ook laksheid niet, maar we hadden er met elkaar meer aan kunnen doen.
Na een paar gesprekken met zijn mentor pakte hij de draad weer wat op, maar helaas te laat en hij werd bij de overgangsrapporten een “bespreekgeval”. Dan weet je met zo’n verleden dat er niets meer te bespreken valt. Exit, dus met de melding zich maar eens in te schrijven bij een MBO (niets tegen een MBO maar een man van 18 die 0,1 punt tekort komt op 5 VWO om naar 6 VWO over te gaan is geen MBO klant).
Waar mijn grootste wrevel nog steeds zit, is de nonchalance van het Anna van Rijn bij zijn vertrek. Ik heb de decaan verschillende keren gevraagd hoe het nou zou gaan als hij zich nergens in zou schrijven, wie begeleidt zo’n knul (behalve zijn ouders) nou naar een andere school? Heeft een middelbare school geen zorgplicht en warme overdracht?
Inmiddels doet hij het prima op de VAVO en gaat hopelijk zijn HAVO diploma halen.
Kijk en dat zie je nou niet in de lijstjes.
Wat je ook niet ziet is het gat en de bijna onmogelijkheid om van VMBO theoretische leerweg door te stromen naar HAVO, scholen blokkeren dat willens en wetens. Scholen die daar wel voor open staan en leerlingen in de zomervakantie extra lessen aanbieden om toch de HAVO poging te wagen…zijn die expliciet zichtbaar op de lijstjes?
Aansluiting HAVO/HBO…hoe vaak zie je niet dat leerlingen er ineens achterkomen dat ze niet de HBO opleiding kunnen gaan volgen, waar ze voor kiezen omdat het vakkenpakket fout is en er dan gewoon niets aan te doen is (de slagingskans van een leerling is ook afhankelijk van de zwaarte van een pakket en dus wordt er geadviseerd een pakket te kiezen waar je in kunt slagen). Ik wil hier niet zeggen dat alle kinderen HAVO en VWO moeten halen, ieder kind moet een bij hem/haar passende opleiding kunnen en mogen doen. Soms met wat vallen en opstaan en zonder die vreemde regel dat je op 1 school niet vaker dan 1 keer mag blijven zitten.
Weg met de lijstjes die op cijfers gebaseerd zijn, dat zegt niets over de zorg van een school voor een leerling, over de sfeer binnen een school, over het gunnen van kansen voor de toekomst.
Wij willen onze kinderen voorbereiden op een arbeidzaam leven in een passende baan op een zeer flexibele arbeidsmarkt. Een leerling is geen gemiddelde en geen cijfer maar een mens.
Een goed voorbeeld is wat mij betreft het intiatief van de VO raad: Vensters voor verantwoording...in onwikkeling maar inhoudelijk beter. Weg met de cijferlijstjes!
via @PascalMarcelis vond ik  hier een blopost van een insider, veel uitgebreider en veel verwijzingen

Eén reactie

  1. Dag Karin,

    Herkenbaar verhaal, zie op andere scholen hetzelfde gebeuren. Een leerling is geen gemiddelde en geen cijfer maar een mens-> en dus zouden we het onderwijs ingrijpend moeten veranderen, te beginnen richting ontwikkelen van portfolio (verzameling van bewijs van eigen kunnen) en terugbrengen van toetsen. Levend onderwijs ipv eenzijdige boek- en computerreproductie.

    Peter

    (er ontbreekt een h in het linkje en een ‘t’ in ontwikkeling (laatste regel)

Reacties zijn gesloten.