Vraag oproep wens…..een ding

Kun je op een weblog instellen dat je en bericht vanaf een bepaalde dag of tijdsstip zichtbaar wilt hebben? Zo ja hoe of welke host?