VOGpost

Gisteren zag ik een nieuwsbericht langskomen dat er een nieuw register in het leven geroepen wordt en wel voor medewerkers in de kinderopvang. Dit betreft een personenregister waarin op grond van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) constant gescreend wordt of de betreffende medewerker geen (tussentijdse) strafbare feiten pleegt.
Natuurlijk is dat een mooi streven want we willen allemaal dat onze (kleine) kinderen in veilige handen zijn.

Maar wacht eens……moeten niet alle mensen die in Nederland met kinderen/jongeren werken een VOG hebben? In hoeverre wordt dit register straks ook gebruikt voor mensen die bij een sportvereniging en zo werkzaam zijn (trainers, Akela’s, buurthuismedewerkers?)

En…hoe zit het dan met een (actuele) VOG voor mensen werkzaam in PO, VO, MBO en HBO?
Ik wilde het even stil houden, want mij is niets gevraagd bij de tijdelijke aanstelling en wie weet maak ik slapende honden wakker….maar toch. Het is verplicht en de onderwijsinspectie let er (in 2011 geschreven) heel streng op (zeggen ze).

Er is momenteel van alles te doen over het lerarenregister en ik heb daar inmiddels genoeg over gemopperd en gezeurd. Had trouwens al iemand voorgesteld om de digitale koppeling bevoegdheid/diploma te maken naar het online diploma register van DUO of opper ik nu ineens twee ideeën tegelijk?

Als een leraar in 2017 niet in het lerarenregister ingeschreven is, is hij/zij onbevoegd om les te geven. Hoe dat arbeidsrechtelijk vorm gaat krijgen weet alleen de minister. Raakt de beste onbevoegde niet geregistreerde zijn baan kwijt of word er een andere taak voor hem/haar bedacht?
Hoe zit het dan met een mooie bevoegde en zichzelf professionaliserende docent waaraan nooit gevraagd is om een VOG in te leveren? Stel nu dat hij/zij die ook niet kan overleggen om de een of andere reden? Ik ga ervan uit dat in het kader van de privacy van een leraar de rechterlijke macht geen meldingsplicht heeft bij de werkgever, of is dat wel zo? Dan kan het dus zomaar zijn dat de VOG uit 1979 nog in het personeelsdossier zit maar van geen enkele waarde meer is.

Kom, als we dan toch allemaal in het register moeten en de minister daar wel een paar miljoen voor over heeft, lijkt het mij mooi om niet alleen een diploma uit 1972 in te moeten leveren maar ook een actuele VOG verplicht te stellen. Op die manier nemen we de (bijna voormalig) werkgevers toch heel wat controlewerk uit handen, want ik durf te wedden dat niet 100% van de in het onderwijs werkzame bevoegde bekwame docenten een VOG in het personeelsdossier hebben zitten.

En dan tuigen we daar net als bij de uitvoerder van het BIG register (CIBG) een mooie organisatie voor op. (Verrassenderwijs zie ik dat het lerarenregister ook genoemd wordt in het organogram).

Mooi idee he? Gaan we doen!!

organogram

3 reacties

  1. @Karin, ik weet natuurlijk niet hoe het binnen andere sportverenigingen, maar binnen Scouting is de VOG al jaren verplicht voor alle leidinggevende. En sinds de kosten van de VOG niet meer door de vereniging gedragen hoeven te worden is er zelfs een nieuwe regel waaardoor iedereen die binnen Scouitn geen nieuwe/andere functie krijgt ook een nieuwe VOG moet aanvragen (https://www.scouting.nl/bestuur-en-organisatie/regelgeving/verklaring-omtrent-gedrag). Jou Akela’s zouden dus allemaal al een VOG moeten hebben 😉

  2. Niet helemaal aan het onderwerp gerelateerd, maar we gaan met twee of drie docenten op werkweek met een groep van 30 a 40 leerlingen zonder dat een van de docenten EHBO-vaardigheden beheerst. Naast VOG zou een (up to date) EHBO-diploma ook een goede eis zijn. Misschien niet voor elke leraar, maar wel voor diegene onder wiens hoede leerlingen een week in de Ardennen bivakkeren.

  3. @Theo hee dat is er eigenlijk ook een die we moeten toevoegen….

Reacties zijn gesloten.