Voetbal in Belgie, casus voor Leren Loopbaan en Burgerschap

Wie nog iets wil met de Burgerschapscompententies kan de video van de tackle van Witsel (let op: alleen voor sterke magen) van afgelopen zondag wel gebruiken als wanstaltige casus.
Voor diegenen die iets gemist hebben, vanwege de vakantie…er ligt een nieuw voorstel LLB (juni 2009) ter vervanging van het vage eerste brondocument, heb al gekeken….dit past er nog wel in.
In het licht van het “nuttige overtredingen” gedrag op sportvelden en de zeer creatieve taaluitingen van het toekijkend publiek onderstaand een aantal lesideetjes die passen in LLB, taal en rekenen, gezien het feit dat het over voetbal gaat…moet het dus wel passen in de belevingswereld van 16 tot 20 jarigen.

  • Rekenen..wat kost het als je iemand zo van het veld af trapt (maak staatjes over inkomstenderving, verzekering en ziektekosten)?
  • Taal: wat roepen de toeschouwers en ken jij synoniemen voor deze ziektes?
  • Taal: stel een stamboom van jouw eigen familie samen…komen daar mensen in voor die voldoen aan de gezongen profielen? Tip: denk aan gezichtsbeharing, beroepen en huidskleur.
  • Burgerschap: stel je ziet een voetballer iemand een open beenbreuk bezorgen, mag dat?
  • Burgerschap: welke rechtsmiddelen heb je als jou dit zou overkomen?
  • Taal, rekenen en burgerschap: schrijf een brief aan een advocaat met de vraag of hij er brood in ziet hier een zaak van te maken, vraag gelijk wat de kosten zijn.
  • Rekenen: hoeveel wedstrijden mag je niet meespelen na het ontvangen van een rode kaart?
  • Reflectie: ga jij wel eens naar een wedstrijd? hoe gedraag je je daar dan? hoeveel bier drink je dan? gooi je je lege bekertje in de afvalbak? ben je een meezinger?

De te gebruiken digitale instrumenten: overtredingenwiki, trap’emdoodblog, de vuile streken webkwestie, het hihahondelul woordenboek en oh ja, vergeet niet de bloedende verbanden op te nemen in je beoordelingsportfolio. 360 graden feedback en kennistoetsing zijn in dit geval niet nodig en een proeve van bekwaamheid laten we veiligheidshalve achterwege!