Verbeter de wereld, begin bij jezelf…..onderwijs en politiek

Vanavond werd ik attent gemaakt op deze site waar een opiniestuk van Jeanet Meijs,  bestuurslid van BON te lezen is.

Ik ben het zowaar eens met de kop: de onderwijspartij bestaat niet.
Maar na de openingszin: Alle politieke partijen ontbreekt het aan een echte visie over het onderwijs: waar we met ons onderwijs naar toe willen en hoe we dat gaan doen. was ik de draad kwijt….we????

Appels en Peren?
Volgens mij wordt door mevrouw Meijs alleen gesproken over basisonderwijs, gezien her en der de  betiteling:  Juffen en Meesters, in plaats van docenten of leerkrachten.
Waarom wordt er dan verwezen naar competentiegericht leren en het nieuwe leren?
Het eerste is van toepassing in het beroepsonderwijs en het tweede is een besmet container begrip voortgekomen uit de tweede fase en het studiehuis. Beiden toch geen basisonderwijs issues?

Vanzelfsprekend is het niet goed dat er bezuinigd wordt op passend onderwijs, geen enkele bezuiniging op onderwijs is gerechtvaardigd, maar gooi dan niet ineens alles schreeuwend op een grote hoop.

BON is toch (zonder waardeoordeel te vellen) inmiddels  een soort van lobbypartij?
Waarom hebben zij dan niet, toen de subsidie pot van OC&W voor de onderwijs coöperatie loskwam, het op zich genomen om eisen te stellen aan diezelfde politiek.
Zij zetten toch naast de verschillende andere betrokken organisaties hun logo onder de site registerleraar?
Het is flauw om te blijven roepen: bijna de helft van de docenten is tegenwoordig onbevoegd, onderbevoegd of helemaal niet bevoegd en dan vervolgens onderwijskundigen en andere onderwijsondersteuners een veeg uit de pan te geven.

Als wij in Nederland (lees de politiek) toestaan dat er onbevoegden voor de klas staan, en wettelijk kan en mag dat, moeten we de hand in eigen boezem steken en dat geldt wat mij betreft ook voor BON
De wet BIO is een wet die al in 2006 van kracht geworden is, maar weinigen hebben er tijd en geld in gestoken om er werkelijk in onderwijs mee aan de slag te gaan, scholen niet…de politiek niet en zeker BON niet, want zij gruwen van competenties en competentieontwikkeling. Toetsen toetsen toetsen.

Mij stuit het met name tegen de borst, dat hele groepen over een kam geschoren en neergesabeld worden, onderwijskundigen, schoolbestuurders, directies, overkoepelende organisaties, onbevoegde docenten. Blijven er vervolgens alleen heel zielige onderbetaalde en overwerkte juffen en meesters over. Ja, ik weet het….het barst van de slechte voorbeelden, het is net de echte grote mensen wereld he?

Om het onderwijs in Nederland tot een plaats te maken waar professionals de toekomstige professionals vormen, begeleiden en opleiden,  zul je op een professionele manier de politiek in Nederland ervan moeten overtuigen dat het beter en anders kan.
Dat red je niet door op een opiniepagina van alles over iedereen te roepen.

Ga de dialoog aan, met open vizier en openstaand voor de vele meningen die ons kleurrijke land heeft, maar verkondig niet dat BON het beste voor heeft met onderwijs om vervolgens bijna iedereen betrokken bij onderwijs een veeg uit de pan te geven.

Onderwijs in Nederland kan en moet beter, daar is gelukkig iedereen het over eens.
Hoe en wat…daar zijn WE het nog lang niet over eens.
Als BON het zo goed weet, waarom kunnen mensen dan op 12 september niet op hen of een van de leden (in ongeacht welke partij) stemmen?
Oh en: Aanoniem of onder pseudoniem verbeter je de wereld niet!

2 reacties

  1. Een stichting of school waar al het geld op de juiste plek komt heb ik nog nooit gezien. Diegene die beweert dat het wel op de juiste plek terecht komt heeft misschien wel last van een blinde vlek.
    Het is gewoon niet mogelijk om al het onderwijsgeld op de juiste plaats terecht te laten komen. Dat heeft alles te maken met regels en wetgevingen. En ja, Jeanet Meijs heeft een punt als het gaat om bureaucratie. Wederom heeft dit te maken met regels en wetgevingen. En ja, Jeanet Meijs heeft ook een beetje een punt als het gaat om adviesdiensten, externen, interimbestuurders, etc. binnen het onderwijs. Nog steeds zijn te veel adviesorganen gekoppeld aan bepaalde verbanden (zoals bijvoorbeeld samenwerkingsverbanden) en die verbanden zijn ontstaan uit het verleden. Om nog maar te zwijgen over de “stijl” van “vriendjes”. Dat is waar nu gehandeld mee moet worden. En om eerlijk te zijn kom ik zelden een directeur tegen die daar tegen in gaat. Ja, ik ken er een paar…
    Ik kan een lijstje met voorbeelden opnoemen, maar bespeur zelf ook deel te nemen aan het “over een kam scheren”. Waarvoor mijn welgemeende excuses en wijs me er de volgende keer weer op. Dank!

    Over de politiek laat ik me niet uit en ik spreek hier enkel over PO.

  2. @Erwin, het lijkt mij ook bijna ondoenlijk om alles perfect te doen…dat heet Utopia of voor ons Edutopia. Ik snap je punt als het gaat om de “ons kent ons” cultuur en ook de samenwerkingsverbanden. Ooit uit een effectiviteitsbeginsel gestart maar de regie kwijt. Een interim bestuurder is trouwens veel goedkoper dan een vast aangestelde bestuurder, als deze ingehuurd word om een probleem op te lossen en dan weer gevraagd wordt te vertrekken.
    Toch blijf ik van mening dat een negatieve neerwaartse zeurspiraal funest is voor onderwijsvernieuwing, verbetering en verandering. Juist dan wordt de wil op controle en kwaliteitscontrole steeds groter. enne het is je vergeven 🙂

Reacties zijn gesloten.