Thema: Communiceren binnen innovatietrajecten, 1e brainstorm

blikjes

Voor het thema: communiceren binnen innovaties, gaan we aan de slag met de manier waarop wij zelf interacteren met onze omgeving.
Deze week heb ik de tijd om een start te maken met onderstaande vraag aan de slag te gaan:

Wat wil ik (beter) begrijpen over (mijn eigen) communiceren binnen innovatietrajecten?

Het eindproduct wordt gezamenlijk geschreven paper waarin we naast inleiding, een onderzoeksvraag, ook de theoretische onderbouwing schrijven. De reflectie in relatie tot mijn eigen innovatieopdracht maar ook tot het groepsproces met mijn medestudenten is een eigen bijdrage.
Om de relatie met onderzoek te houden,  gaan we geluids- of videofragmenten analyseren. Dat is voor mij erg van belang, gezien de GO die ik heb gekregen op mijn onderzoeksvoorstel en dus zeer snel ga starten met het onderzoek.
Twee vliegen in een klap slaan lijkt mij dus erg handig, maar dat terzijde.

Als geen ander ken ik mezelf en ken ook mijn zwakke punten als het gaat om communicatie en met name het luisteren naar anderen. Inmiddels heb ik daar de afgelopen 5 jaar heel veel aan gewerkt en gebruik ik ook een aantal strategieën die ik gevoelsmatig toepas.
Het leuke van dit thema is natuurlijk dat we met wetenschappelijke onderzoeken in combinatie met theorie over strategieen aan de slag gaan.

Mijn eerste brainstorm bevat eigenlijk een aantal startvragen en daar zet ik nu de eerste denklijn voor uit. Deze deel ik met mijn studiegenoten en wie weet kunnen we aanstaande vrijdag al richting bepalen.

De Poolse Landdag
Waar komt het begrip Pools Landdag vandaan?
De Sejm, het adelsparlement (= de Poolse Landdag) werd in de middeleeuwen een keer per jaar gehouden aan het Poolse hof. Het was een langdurige bijeenkomt, die soms wel weken kon duren. Op basis van de vergadering nam de koning zijn besluiten. In de vergadering kreeg elke landheer onbeperkt spreektijd en kon zijn wensen of klachten uiten. Wanneer de landheer sprak werd hij constant onderbroken door het publiek (andere landheren). Vanzelfsprekend was eigenbelang de landheren niet vreemd en uiteindelijk ondermijnden deze edellieden de Pools-Litouwse Adelsrepubliek danig. De besluitvorming van de vergadering was lastig. De koning kon geen besluiten nemen zonder toestemming van de Sejm. De Sejm kon alleen besluiten nemen met eenparigheid van stemmen (liberum veto).
Terug naar het heden:
Bij een bijeenkomst (overleg, vergadering, kick-off, presentatie) neem je altijd vanuit je eigen perspectief deel. Dat betekent dat ik met een heel ander gevoel en met een ander beeld van de te verwachten opbrengst kan deelnemen (of eigenaar kan zijn) dan een ander.
Vanzelfsprekend is het handig om vooraf de “verwachtingen te managen” zodat niet het eerste uur opgaat aan het vaststellen van het doel van de bijeenkomst. Echter wanneer je in de uitnodiging al te diep ingaat op de inhoud en het een “vrijblijvende deelname” betreft, heb je volgens mij kans op een tweezijdige groep deelnemers, maar wel met gelijk spreekrecht…namelijk die mensen die enthousiast zijn en de  “hakzanders”. Iedereen die zich daar tussenin bevindt blijft weg of zwijgt.
Als trekker van de bijeenkomst, wil je dat iedereen zijn zegje kan doen en vooral niet te veel regie voeren en strak voorzitten.
Dit doe persoonlijk heel graag om nieuwe inzichten en ideeën de ruimte te geven.
Natuurlijk kun je daarvoor een aantal werkvormen kiezen maar het gaan mij hier even om de vergelijking en om de te bepalen strategie.

Onderzoeksvraag:
Hoe zou ik de emotie van het persoonlijk aangevallen worden, omdat je vanuit een eigen enthousiaste overtuiging handelt, onder controle kunnen krijgen? Hoe doe ik dit met behoud van de kracht van co-creatie en rekening houdend met de diversiteit van de doelgroep?

Het eelt op de ziel kweekprincipe dus.

Omdenken
Definitievan omdenken: “dacht om, h. omgedacht); (denk) techniek om problemen te transformeren in mogelijkheden, syn. ja-en-denken; vgl. tegenoverg. vastdenken, ja-maar-denken” (bron: www.omdenken.nl).
Bernold Gunster is de grondlegger van het begrip Omdenken. Er wordt  bij omdenken uitgegaan van het omzetten van ja-maar naar een ja- en manier van denken. Het boek met daarin 15 strategieën die je kunt gebruiken om te leren omdenken zou misschien de moeite waard zijn om in dit thema van de master eens te bekijken.
Wij zijn (zeker in onderwijs) gewend om in de ja maar stand te schieten of in problemen in plaats van oplossingen te denken. Ook ik zeg te vaak….je moet eerst het probleem helder hebben voor je er een oplossing voor kunt bedenken.
Wat nu als we binnen innovatietrajecten uit zouden gaan van oplossingen?
Mijn eigen persoonlijkheid kennend weet ik dat het heel veel energie zou kosten om altijd uit te gaan van het postitieve of van de oplossing, dus is het leerzaam om deze strategie eens te bekijken en te zien wat ik ermee kan doen.

Bij deze manier van denken (en natuurlijk werken) past volgens mij ook “waarderend leiderschap” dat gestoeld is op “appreciative inquiry” ook daarin wordt uitgegaan van wat werkt, wat gaat er goed en wat kunnen we doen om dat nog beter te maken.
Onder de noemer waarderend leiderschap heb ik een tijd terug een tweedaagse training gevolgd en een aantal werkvormen gebruikt die van pas zouden komen in het omdenken principe. Een werkvorm  is de Root en Fruit Tree. Bijna iedereen die iets met verandermanagement doet kent natuurlijk de probleemboom, bij waarderend leiderschap en ook omdenken, is dat een oplossingenboom.

Onderzoeksvraag:
Hoe krijg ik mensen zover dat we uitgaan van oplossingen in plaats van problemen en welke strategie hanteer je daarbij als het gaat om communiceren binnen innovatietrajecten?

Zie je wel…het doet het niet en mislukt toch altijd….omzetten naar wauw wat slim dat je het zo opgelost hebt.

Digitale Communicatie
Hier ligt natuurlijk mijn hart, mijn valkuil en mijn drive!
Wanneer ik kijk naar de bronnen en de opzet van het thema, komt bij mij direct de vraag boven: waar is nu het Innovatieve aspect van dit thema?
Hoe kansrijk is het om mijn opleiding en mijn medestudenten te wijzen op het feit dat het niet alleen om de interpersoonlijke relaties in een face to face setting gaat maar dat juist in 2014 de communicatie  ook  digitaal plaatsvindt? Het is vanuit mijn ervaring namelijk veel moeilijker om een strategie toe te passen op digitale communicatie.

Ik kwam de naam Hans van Driel tegen die in 1999 het ARIA model introduceerde. ARIA staat voor Amazement, Resistance, Imitation en Authenticity. Of dat model past bij dit thema heb ik nog niet goed onderzocht. Wel heb ik Hans zojuist, vanzelfsprekend digitaal via Twitter, gevraagd om leestips.
Het begrip Digital Literacy, gedragscodes digitale communicatie en mediawijsheid zijn actueel en erg interessant om naar te kijken wat daarmee kan binnen dit thema, dit om bij mijn innovatieopdracht en ook mijn onderzoek te blijven.
Hoe vaak komt het niet voor dat de mail die je stuurt niet of verkeerd begrepen wordt. Het verschil tussen synchrone en a-synchrone communicatie. Het bijhouden van een weblog en de interactie met de mensen in jouw context. Iedereen maakt tegenwoordig gebruik van digitale communicatietools maar we hebben ook allemaal de persoonlijke ervaring van fouten en uitglijders.

Onderzoeksvraag:
Hoe zou ik, gebruik makend van bestaande strategieën, effectief digitaal kunnen communiceren binnen een innovatietraject, daarbij rekening houdend met de diversiteit van mijn doelgroep?

Een mail of tweet is zo gestuurd, maar zou ik dat bij mezelf strategisch beter kunnen sturen?

Deze post is dus de eerste eerste oriëntatie en het scheelt mij werk door enkel dit linkje te plaatsen op het weer in gebruik genomen Knowledge Forum.
Het is tevens een uitnodiging aan de lezer om feedback te geven, links naar bronnen te plaatsen en nieuwe ideeën te genereren.
Kenniscreatie via dit weblog is breder dan binnen een gesloten forum.

NANOOT:
Hans van Driel heeft een aantal bronnen gedeeld en gemaild

Zijn eigen publicaties over digitale communicatie
Hoofdstuk 2 uit het Boek Digitale Communicatie
De literatuurlijst uit het Boek Digitale Communicatie
Link website van  Henry Jenkins, convergence storytelling. over transmediaal communiceren.
Vaynerchuck:  How to Tell your Story in 2014 (Slideshare)

 

Eén reactie

Reacties zijn gesloten.