#TGIF: Rood licht

Terwijl hier in de straat reuring  is,  vanwege een verondersteld bordeel, deze vergelijkende TGIF.

red1

De afgelopen weken waren voor mij een aaneenschakeling van workshops en presentaties, naast mijn keurige inzetbaarheid als betaald consultant.
Het voordeel daarvan is, dat ik in veel keukens mocht kijken…MBO en HBO.

Mijn onderwijs en ICT hart huilt!!
Hoe kan het anno 2013, dat er binnen onderwijsinstellingen, NIET gestuurd wordt op in zet van ICT, ICT kennis en vaardigheden en ICT toepassen,  in de breedste zin van het woord?
Iets weten over Sociale Media, het beschikken over ICT basisvaardigheden, gebruiken van een Laptop of Smartboard en minstens het maken en publiceren van een lullige Powerpointpresentatie zijn anno 2013 een MUST!

Maar…..zolang,

 • de “autonome docent achter zijn eigen klaslokaaldeur, vol mag blijven houden, dat ooit de eindtermen weer ingevoerd worden”…
 • de klant (leerling) verward wordt met de Onderwijsinspectie (waar moet je nou aan voldoen, klanttevredenheid of de meetlat)…
 • het belangrijker is, om een half af kernregistratie systeem de lucht in te helpen, dan om te investeren in digitalisering van lesmateriaal…
 • er nieuwe roostersystemen geïmplementeerd worden, maar het nadenken over een digitaal- en afstandsleren taboe is…
 • docenten wegkomen met:  ik lever mijn laptop niet in om er Windows 7 op te laten zetten want ik ben net gewend aan XP…
 • wij blijkbaar accepteren dat het normaal is om NIET vindbaar te zijn op internet…
 • docenten bij het zien van een QR-code glazig kijken en  wel nieuwsgierig zijn wat er nou op de achterkant van dat busje in de file stond.
 • docenten zich opgeven voor een studiedag/congres en vervolgens zonder opgaaf van reden om 3 uur vertrekken of helemaal wegblijven
 • daar vervolgens NIEMAND hen op aanspreekt.
 • er binnen scholen, nog steeds briefjes hangen, waarop staat dat mobiele telefoons gedurende de les uitstaan….
 • er nog steeds knoppencursussen gegeven worden en mensen deze voor de 10e keer volgen, zonder ooit iets toe te passen….

Misschien wordt het tijd, dat leidinggevenden zich eens als klant van mijn “vermeende” bordeel aan de overkant moeten gaan gedragen.

 • Wie niet levert wat er gevraagd wordt, wordt vriendelijk verzocht het pand te verlaten.
 • Wie niet levert wat de maatschappij van onderwijs vraagt (boven de lesstof staan, weten wat er speelt in de maatschappij, open staan voor ontwikkelingen, jezelf professionaliseren om bij te blijven), wordt dringend gevraagd het pand te verlaten.
  Zo gaan wij namelijk ook de dames en heren van het vermeende “bordeel” aan de overkant de straat uit jagen….het liefst met pek en veren!!

Pleeg voor Operation EDU eerst maar eens een forse Amputation EDU.