TGIF: Onderwijskwaliteit verhoog je niet door registratie maar door stimulatie!

De Tweet: Leraar zijn betekent werken aan de generatie van de toekomst. Sta in het register, sta voor kwaliteit,  is de bron van deze post.

Gisteravond werd de vergelijking tussen de wet BIO en de wet BIG aardig uit zijn voegen getrokken.
Voor de leken:
BIO = Beroepen in het onderwijs
BIG = Beroepen individuele gezondheidszorg.

Het BIG register bestaat al een tijdje en daarin staan alle gediplomeerden in de verschillende individuele beroepen in de gezondheidszorg. (openbaar)
Daar zit ook vaak nog een beroepsvereniging tussen die bijhoudt (afdwingt) of een geregistreerde zich door ontwikkelt en het vereiste aantal BIG punten haalt, door scholing te volgen (erkende activiteiten) en door aantoonbaar werkzaam te zijn in het geregistreerde beroep.
Ook daar is niet alles koek en ei, maar toch…
Iemand die niet in het BIG register staat geregistreerd (dus niet aangemeld of niet gediplomeerd…lees BEVOEGD is) mag formeel niet in de individuele gezondheidszorg werken.
Het BIG register is openbaar dus een slimme zoekende checkt dat voor hij/zij een bindweefselmassage ondergaat

Met Registerleraar wordt nu geschermd dat het ook aan een wet gerelateerd is, namelijk is die van BIO.
Vooral omdat we in de wet BIO als maatstaf de lastige niet goed meetbare “beroepscompetenties” hanteren is registreren hier een vaag begrip.
Competenties of bekwaamheden zijn erg lastig meetbaar en aantoonbaar.
paard
Stokpaardje:
Iemand die in 1979 zijn bevoegdheid haalde als onderwijzer voor de lagere school en er een speciale aantekening J  (lichamelijke opvoeding) gehaald heeft, is bevoegd.
Echter, is deze iemand ook bekwaam, heeft de iemand zijn professionele ontwikkeling  up to date  gehouden, aantoonbaar scholing gevolgd. Is deze iemand in staat in de huidige roerige tijden zijn hoofd boven water te houden waarvoor hij bevoegd is (dus een groep 3 of 4 in het basisonderwijs) en bijvoorbeeld gymles te geven, ooit aan zijn/haar competenties gewerkt te hebben?

 

Dus?

  • In registerleraar kom je er alleen in met een 0.2 fte aanstelling bij een onderwijsinstelling.
  • Maar.. je kunt toch een bevoegd (en competent docent zijn) zonder daarvoor bij een onderwijsinstelling te werken? Het kan toch zijn dat je bij een particulier instituut werkt (NTI, NCOI, LOI, bedrijfsschool) of bijvoorbeeld thuis onderwijs verzorgt.
  • Er wordt niet gecheckt maar aangenomen dat de invuller te goeder trouw is…wee je gebeente trouwens als er een achteraf check gedaan wordt want wie doet dat dan?
  • Hoe zit het met de werkelijke bewijslast in registerleraar?
  • Gaan onderwijsinstellingen die kwalitatief bagger zijn vanwege een gebrek aan visie en innovatiedrang straks schermen met het feit dat weet ik veel hoeveel procent van hun docenten geregistreerd zijn?
  • Wordt er gevraagd om een regelmatig verslag van intervisie door een onafhankelijke?
  • Wordt er gevraagd om een gewaarmerkte evaluatie en beoordeling door de klant (lees de leerling)
  • Is het niet zo dat dit register alleen kans  van slagen zou hebben als ook het competentiemanagement en de beoordelingssystematiek bij onderwijsinstellingen op orde zou zijn?
  • Wordt er een eis gesteld m.b.t. tot de hoeveelheid gevolgde trainingen/cursussen/bijscholingen bij door het ministerie erkende instellingen/

Maakt een geregistreerd leraar in een openbaar register onderstaande zin waar?
Leraar zijn betekent werken aan de generatie van de toekomst. Sta in het register, sta voor kwaliteit

Eigenlijk heb ik maar 1 vraag:
De onafhankelijke kwaliteitsborging van het lerarenregister, hoe zit het daarmee?

Onderwijskwaliteit verhoog je niet door registratie maar door stimulatie!