TGIF, niet eens een examenstunt..

De laatste themapaper is ingeleverd, het laatste studium hebben we gehad en de laatste officiële schooldag is klaar.
De lessen bij de Master Leren en Innoveren zitten er (bijna) op. Nu nog onderzoeken, analyseren, een thesis schrijven met een flyer en het 4e portfolio inleveren.
Er maar vanuit gaand dat de paper Omgeving ecologie van innoveren hopelijk positief uitvalt.

Vanavond hebben we met de overblijvers gegeten, terugkijkend op dat wat startte in augustus 2013 in Munchen.
Met 24 mensen zijn we gestart…..we aten vanavond met 12 mensen…(2 afwezigen).
Dus met 14 mensen zijn we overgebleven, waarvan er een aantal verwachten af te studeren in juli en een paar in september.

Met alle mensen uit deze club is er niet alleen geleerd.
We hebben samen geschreven, gediscussieerd, ge-appt, gemaild, geblogd, gedropboxt, geGoogledrived.
We hingen in appear.in, skype, hangout…afhankelijk van de samenstelling van de groep en de behoefte om even te sparren.
Zeker de laatste 2 thema’s hebben we ook veel sessies fysiek bij elkaar gezeten in wisselende samenstellingen.
Er zijn dialogen op gang gekomen, we hebben we bij elkaar afgekeken, gedeeld, meegelezen..en ik denk zeker samen kennis gecreëerd

Bijna twee jaar hebben we deel uit gemaakt van elkaars leven.
We hebben heel veel samen gelachen, samen gehuild, elkaar getroost, gesteund en duwtjes gegeven.
Er zijn kinderen geboren, er is een huwelijk geweest, er zijn naasten overleden, er is soms ziek en soms zeer geweest.

Dank (in willekeurige volgorde).
Marike, Mirjam, Ellie, Mechteld, Jos, Martijn, Rico, Martin, Lisa, Wilbert, Bert, Pauline, Bas.

Volgende keer schrijf ik wel weer netjes, zakelijk en serieus…nu mag ik een weekend luieren.