#TGIF: in de wei van BIG en BIO

De kronkel over wet BIO en wet BIG en waar zij in de wei van onderwijs elkaar ontmoeten.

Vooropgesteld: ik vind niets over de  mensen maar over het systeem,
In onderwijs en zorg is het overgrote deel  van de mensen een integer en goed beroepsbeoefenaar!

BIO
Wet waarin de competentie (bekwaamheid) van de onderwijsprofessional wordt uitgedrukt in bekwaamheidseisen en waarin wordt uitgelegd hoe deze gedurende de gehele loopbaan dient te worden onderhouden.
Geen register, geen consequenties.
BIG
Wet  waarmee is vastgelegd op welke manier personen tot handelingen op het gebied van de individuele gezondheidszorg bevoegd zijn.
Register, dmv punten een (bij)scholingsverplichting en consequenties.

  • Als je een (para)medische opleiding hebt gevolgd moet je om je werk uit te mogen voeren, geregistreerd staan in het BIG register.
  • De inspectie houdt toezicht op de opleidingsverplichting die medische beroepsbeoefenaren hebben om hun vakkennis op peil te houden
  • Het BIG register is openbaar en er is zelfs een lijst (ook openbaar) van geschrapten.
  • Een BIG registratie is 5 jaar geldig en in deze periode moet de geregistreerde  scholing volgen om up to date te blijven (hoorde de term BIG punten al eens vallen).  Een fysiotherapeut moet bijvoorbeeld om geregistreerd te blijven op 1 deelgebied (algemeen fysiotherapeut) 120 studiepunten halen.

Nu komt er een herregistratie slag aan uiterlijk december 2013.
Om te herregistreren worden er een aantal eisen gesteld, je moet aantonen dat je 2080 uur werkzaam geweest bent in het vak waarin je je wilt herregistreren, of je moet getoetst worden.
Er is een steekproefsgewijze  controle op de bewijsstukken
Wat ik wel  in die vereiste bewijsstukken mis,  is bekwaamheid en werkelijk uitgevoerde “handelingen”.
Er wordt alleen gevraagd naar werkgeversovereenkomsten en bijvoorbeel kvk uittreksels en jaarrekeningen. Er wordt niet gevraagd naar aantoonbare kennis, ervaring en ook niet naar feedback van cliënten. (dat kan natuurlijk in de beroepspraktijk al geregeld zijn)
Leuk detail: een verpleegkundige die als docent (verbonden aan een onderwijsinstelling) gewerkt heeft, mag onder bepaalde voorwaarden de lestijd meetellen als werktijd voor de herregistratie.

Indien je niet voldoende (2080) gewerkte uren kunt aantonen moet je een toets maken bij CITO. Theorie toetsen  met open en gesloten vragen. Als je slaagt krijg je een voorlopige ja-vink, als je zakt krijg je een scholingsverplichting.

Nu botsen ineens de wet BIG en BIO op elkaar. Mag de verpleegkundige die in de BIG geregistreerd staat en blijft staan nou eigenlijk wel voor de klas staan. Ter verduidelijking ik het het over MBO niveau 4&5, want HBO docenten vallen niet onder de wet BIO?
Is deze verpleegkundige wel “bevoegd of bekwaam” om onderwijs te verzorgen? Hij/Zij heeft volgens de wet BIG een aantal na/bijscholingspunten moeten halen, naast de zware taak van docentschap.

Als een voor de toets gezakte, vanwege te weinig  gewerkte uren,  nu in de herscholing van een niet bevoegd maar wel (een aantal jaren niet meer werkzaam in de “beroepspraktijk) BIG geregistreerd docent terecht komt, wie wordt er dan uiteindelijk de dupe? (wauw lange zin!)

Wij hebben er hier thuis aardig over gediscussieerd, want er wordt natuurlijk een begin gemaakt met kwaliteitsslagen, maar nog steeds zijn het eigenlijk administratieve wassen neuzen waar voor zover ik het nu zie CITO  leuk meesnoept uit de ruif.

Let wel ik ben een leek dus het kan best veel beter en anders geregeld zijn ….laat maar lezen dan…
Ik hoorde onlangs een te herregistreren vriendin iets roepen over “ik vertrouw je op je blauwe ogen”, daar waar het om de risicovolle verpleegkundige handelingen van een wijkverpleegkundige ging.

Eén reactie

  1. Wat ook een fijne discussie aan de keukentafel oplevert is de omgekeerde redenering: een roc in het zuid westen van het land meent docenten verpleegkunde te moeten verplichten BIG geregistreerd te zijn. HUH?? Jawel, als je als docent wil werken wordt gepoogd als extra eis dit toe te voegen. Dat terwijl de docenten volledig bevoegd en bekwaam zijn voor hun vakgebied (wet bio). Trek dit even door en je moet als willekeurige docent horeca wel je ervaring (bevoegdheid en bekwaamheid) achter het fornuis in een restaurant kunnen bewijzen, anders mag je er geen les meer in geven. Of wat te denken van de docent recht, die zijn registratie moet behouden :-). Kortom, mag een school aanvullende eisen stellen aan docenten, naast hun diploma?

Reacties zijn gesloten.