#TGIF Achtervolg systemen

We bouwen nog net geen chip in als de kleine geboren wordt, maar daarna worden ze/we achterna gezeten door een fijnmazig achtervolg systeem.

Ooit was ik (in de vorige eeuw) nerveus als ik naar het consultatiebureau moest. Zou de groeicurve wel bij de ‘gemiddelde’ ontwikkeling passen? Het slechtste advies dat ik als verse moeder ooit kreeg was: stop maar met borstvoeding, want de kleine zit qua gewicht onder het gemiddelde. Dat alles stond in het groene boekje….en zal vast ergens vastgelegd zijn, maar allemaal op papier.
Na de peutertijd kwam het volgende achtervolging systeem…..de basisschool en later de middelbare school en het verdere leven. (Duo is ook zo’n feestje)
Gelukkig was dat in de vorige eeuw minder fanatiek dan nu, maar toch.

Vandaag de dag
Afgelopen week was er nogal wat ophef over de leerling(achter)volgsystemen op het voortgezet onderwijs. Ouders die meekijken met hun kinderen en over elke scheet die hun kind laat een melding uit het systeem krijgen.
Kinderen kunnen niets meer doen, zonder dat het systeem daar melding van maakt.

Ik las zelfs dat er ouders zijn die inloggen in het systeem,  met de inloggegevens van hun kinderen, om vooral niets te missen.

Daar vind ik iets van!

Het achtervolgen vind ik al niet heel lekker, laat kinderen hun eigen fouten maken en niet op grond van het systeem constant belaagd worden door hun ouders over een vijfje, zesje of uit de les gestuurd zijn. Overal moet verantwoording over worden afgelegd, het lijkt mij niet echt de garantie voor een zorgeloze middelbare schooltijd.
Erger vind ik het inloggen met een account dat niet van jou, maar van jouw kind is.
Dat is ontoelaatbaar.

1. Wij leren onze kinderen NOOIT hun inlogs en wachtwoorden af te geven.
Dus ook niet aan jou als ouder. Daarmee geef je een verkeerd signaal af, want blijkbaar gelden de regels die jij aan je kinderen oplegt niet voor jezelf.
2. Artikel 13 van de grondwet (aangepast in 2017) zegt:
– Ieder heeft recht op eerbiediging van zijn recht op brief- en telecommunicatiegeheim.
– Beperking van dit recht is mogelijk in de gevallen bij de wet bepaald, met machtiging van de rechter of, in het belang van de nationale vrijheid, door of met machtiging van hen die daartoe bij de wet zijn aangewezen.

Ik denk dat onrechtmatig inloggen door ouders op het systeem (met de inlog van hun kinderen) dus gewoon een misdrijf is.

Blijf met je handen van de accounts van je kinderen af!

Wanneer je je zorgen maakt over schoolse zaken, ga het gesprek aan,  in plaats van eerst te veroordelen op grond van informatie waar je op onrechtmatige wijze aan gekomen bent.
Ik zou de bouwers van leerling(achter)volgsystemen dan ook op het hart willen drukken, dat zij dat ook propageren bij scholen en leerlingen. Een persoonlijk account is van een persoon en niet van de hele familie!

Oh, en voor het geval je denkt dat mijn kinderen braveriken waren. De beide mannen hebben de middelbare school al spijbelend vroegtijdig verlaten en zijn inmiddels goed op hun pootjes terecht gekomen. Mijn dochter deed het prima maar ook haar zou ik niet tot op de minuut hebben willen volgen.

3 reacties

  1. bij ons noemden we het een leerlingVERvolgsysteem, als er geen ouderportal (vaak extra module) wordt bijgekocht bij de leverancier “moesten” de ouders maar met het account van hun kind inloggen als ze de vorderingen in de gaten wilden houden.
    Een leerling kon door het leerlingVERvolgsysteem ook nooit met een schone lei op een andere afdeling beginnen, omdat de docenten tot in lengte van dagen konden zien welke opleidingen de leerling ooit was gestart en wat zijn/haar vorderingen waren, ook notities omtrent gedrag e.d. bleven inzichtelijk tot de leerling het instituut, al dan niet met diploma, verliet.
    Ik heb er altijd bezwaar tegen gemaakt, ik was een soort Don Quichote……..

  2. @Els ik weet van de gevechten …..Paul had er ook een bloedhekel aan….juist die schone lei zou zo belangrijk moeten zijn…..

  3. Ik heb allerlei anekdotes van toen ik bij de op een na grootste werkgever in het onderwijs werkte en de leveranciers vanuit hun servicegedachte (en verdienmodel) luisterden naar de wensen van de gebruikers. Ouders – die alles willen weten – in dit geval. Met de komst van de AVG is er gelukkig langzaamaan meer aandacht bij leveranciers voor wat echt noodzakelijk is (dataminimalisatie, privacy by design/by default). Er verdwijnen (open) invulvelden. En, we zijn niet allemaal hetzelfde, maar het is te hopen dat ouders ook steeds een afweging maken: in wat noodzakelijk is (bijv. ihkv zorg/veiligheid), en hoe kom ik achter welke informatie. Het gesprek is niet voor iedereen even makkelijk, het kost tijd, maar levert idd zoveel op!

Reacties zijn gesloten.