TGIF 8 februari 2008 Ethisch gefilosofeer aan de keukentafel.

sampae2e010d27688f8e.jpg

Gisteravond kwam Ethiek ter sprake, een aspect daarvan: wij leiden mensen op in bepaalde beroepen en zouden ook de beroepsethiek duidelijk aan de orde moeten laten komen.

Let even op: dit zijn mijn amateuristische niet vakdidactische breinchaosjes!!!
Een voorbeeld is de Kreeftdag van cursisten Kok niveau 3 aanstaande dinsdag. In mijn opleiding tot startbekwaam BVE docent (waar is de start en wanneer ben je startbekwaam komt vast in een latere TGIF aan de orde) heb ik in deze groep meegelopen met de theorieles en praktijkles schaal en schelpdieren. De docenten brachten technieken en de daarbij behorende ethische overwegingen daar mijns inziens duidelijk ter sprake. Hoe bereid je een kreeft en sta je erbij stil hoe je dat doet? (Voelt een kreeft iets?)
Persoonlijk ben ik gek op kreeft en vind ik dan ook dat ik zelf in staat moet zijn om deze eigenhandig te bereiden. Echter, kook je deze levend of heb je de kennis en kunde in huis om eerst de kreeft te doden en daarna te koken.(techniek versus knoeien). Belangrijker nog: sta je daar wel eens bij stil? 
Een goed opgeleid kok moet in staat zijn alle berechten te bereiden en zal dus ook moeten leren hoe een eenden of ganzenlever bereidt kan worden.

Waarom eten mensen in andere werelddelen een hond, cavia of aap en wij niet?
Opleiden versus Ethiek. Wordt een leerling/cursist/deelnemer/student gestimuleerd daar iets over te vinden en geven wij ze de ruimte om dat te doen?

Als personeelslid heb je je ook te houden aan professioneel ethische normen en waarden. (Niet vastgelegd en ondertekend maar toch) is een verklaring van goed gedrag voldoende?
Wat als je een “roddel” of “koffiemachine” praatje hoort waarvan je denkt, goh daar moet ik iets mee, daar vind ik iets van. Als dat dan ergens anders ter sprake komt en het meeluisteren verandert in weten…is dan de ethische grens overschreden of wordt er politiek bedreven?
Ethisch vraagje: mag je “het” doen met een collega? Zo nee, wat nu?
Afijn we komen het weekend wel weer door,
wil je je verdiepen in de Ethiek?

Dames: wil je gewoon net als ik op de bank met een Tia Maria en een boek?
Tip: De ideale vrouw is een Bitch van Sherry Argov. Ethisch zeer onverantwoord maar hilarisch genoeg om je daar geen zorgen meer over te maken.