Terug naar de tekentafel of in de prullenbak ermee?

Het besluit tot invoering van het lerarenregister met ingang van 1 augustus 2018 (of is het nu 2019?) is een tijdje geleden al gevallen.
Wat ik ervan vind weten de vaste lezers wel…ik vind het niks…het is een vinkjesregister.
We hebben het met betrekking tot het lerarenregister steeds over bevoegd (dan mag je er pas in) en daarna de bekwaamheid bijhouden.

Die beschrijving van de bekwaamheidseisen komt uit de wet BIO die in 2006 van kracht werd.
Al sinds 2012 zijn verschillende organisaties, waaronder de onderwijscoöperatie doende om deze bekwaamheidseisen te herijken.

Stilletjes zijn op 16 maart 2017 de herijkte bekwaamheidseisen gepubliceerd in de Staatscourant
(PDF voor de bewaarders)

Een prima ontwikkeling is mijn eerste reactie, want de 7 bekwaamheidseisen van de wet BIO uit 2006 waren natuurlijk verouderd en vaag beschreven.
De herijkte bekwaamheidseisen zijn beter beschreven en leggen meer de nadruk op pedagogisch didactisch handelen en vakkennis van de docent.
Prima!

Deze herijkte eisen zijn echter al in 2012 geschreven, dat is inmiddels 5 jaar geleden.
Wat mij betreft lopen we voor invoering al achter de feiten aan.

Ik zal wel weer wat mensen over me heen krijgen, maar in de herijkte bekwaamheidseisen ontbreken enkele componenten die leraren naast vakkennis en pedagogisch/didactisch handelen, zouden moeten hebben.
In de hele tekst komen de woorden informatievaardigheden, digitale vaardigheden en mediawijsheid niet voor.
Daar waar het iets met techniek te maken heeft komt het woord digitale 3 keer voor:

  • kennis heeft van digitale leermaterialen en leermiddelen en de technische en pedagogisch-didactische mogelijkheden en beperkingen daarvan kent;
    (vakdidactische bekwaamheid/kennis)
  • doelmatig gebruik kan maken van beschikbare digitale leermaterialen en leermiddelen
    (vakdidactische bekwaamheid/kunde)

Voor de context van de leraren opleiding en het referentiekader voor normering (bachelor- en master niveau)
De toetsing van de bekwaamheidseisen moet en actueel, eenduidig en concreet toetsbaar zijn.

  • In het kader van actualisering wordt ook meer aandacht gevestigd op het potentieel van digitale leermaterialen en -middelen.

Verder is er in het hele document van 36 pagina’s niets terug te vinden over mediawijsheid, informatievaardigheden en digitale vaardigheden.

Ik maak me daar zorgen over!

Als ik kijk naar de 3 keer dat digitaal voorkomt spelen we daarmee eerder de uitgevers en ELO-beheerders in de kaart dan dat we leraren helpen bij het zinvol en slim gebruik van technologie in het onderwijs.
Ook weet ik uit ervaring dat we docenten, die niet aan de slag willen met alles wat met technologie te maken heeft,  laten ontsnappen.
Maar (en dat is nog zorgelijker) de willekeur in lerarenopleidingen om er geen aandacht aan te besteden en te blijven werken met vrijwillige Minoren kan en mag wat mij betreft niet meer anno 2017.
Lerarenopleiders leiden leraren op en lang niet alle lerarenopleiders zijn voldoende digitaal vaardig om ict in het onderwijs vanzelfsprekend onderdeel uit laten maken van hun lessen/colleges.

Hoe verhouden die ontbrekende bekwaamheidseisen zich trouwens tot de uitspraak na de hoorzittingen in de kamer over Onderwijs2032?
Er is niet veel overeind gebleven van het advies maar wel de nieuwe vakken burgerschap en digitale geletterdheid & techniek.

Wie gaat die vakken geven?

In de bekwaamheidseisen staat:

Vakinhoudelijk bekwaam betekent dat de leraar of docent in ieder geval
a. de inhoud van zijn onderwijs beheerst;
b. boven de leerstof staat;
c. de leerstof zo kan samenstellen, kiezen of bewerken dat zijn leerlingen die kunnen leren;
d. vanuit zijn vakinhoudelijke expertise verbanden kan leggen met het dagelijks leven, met werk en met wetenschap;
e. kan bijdragen aan de algemene vorming van zijn leerlingen;
f. zijn vakkennis en -kunde actueel houdt

Als er geen bekwaamheidseisen zijn rondom digitale geletterdheid voor docenten, kunnen ze toch  niet boven de leerstof staan?

Terug naar de tekentafel of verwijzen naar de prullenbak?

3 reacties

  1. @Ankie, ja dat is een mooie aanvulling. Maar dat zou dan ook een landelijke standaard moeten worden. De Kennisbasis ICT die er ook al een tijdje ligt van VELON moet namelijk ook opgefrist worden.

  2. Ik zag het zelfde bij ons op school, docenten moesten een bepaald vak geven maar wisten niet hoe ze dit aan moesten pakken. Dit kwam doordat velen niet de cursus wilden doen om de vakken te kunnen geven, zij dachten over genoeg kennis te beschikken

Reacties zijn gesloten.