Taalportfolio’s enzo

Omdat in EVC procedures steeds meer vraag komt naar meten van taalniveau ben ik eens op zoek gegaan naar mogelijkheden en voorbeelden. Op de Kennisnet site vond ik het taalportfolio BVE dat in samenwerking met CINOP ontwikkeld is. Je kunt dit naar je eigen PC downloaden en uitpakken als exe programma. Aardig en bruikbaar, maar ik kan niet goed vinden of er ook werkelijk een niveau gemeten wordt, je geeft dat volgens mij (met bijbehorende teksten) zelf aan. Wel helder en gebruiksvriendelijk.
Ook kun je online een Europees taalportfolio maken en bijhouden. In dit portfolio kun je ook een docent uitnodigen om jouw portfolio te bekijken.
Van alle portfolio’s zijn handleidingen en bijbehorende documenten. Beide protfolio’s gaan uit van de taalniveau’s volgens het Europees raamwerk (A1, A2, B1 enz)… niet van de referentiekaders die volgens mij vanaf 1 augustus 2010 van kracht zijn…(er wordt op die site nog gesproken van eindtermen trouwens)
Echter beide portfolio’s zouden mijns inziens moeten voldoen aan de e-portfolio standaarden en uitwisselbaar moeten kunnen zijn om in bijvoorbeeld een ander portfolio (of ELO) ge├»ntegreerd te worden. Als je nu met nieuwe portfolio’s start is dat wat mij betreft een vereiste.
Ook vind ik dat taal in het MBO voor een groot deel in de beroepscontext  moet plaatsvinden en dat is met een generiek taalportfolio niet echt zo, alhoewel je natuurlijk je bewijzen wel vanuit de beroepscontext kunt bijvoegen.
Ik zoek dus rustig verder en wie weet ontstaan er op andere plaatsen ook nog goede dingen…..in elk geval gisteren een heel inspirerende bijeenkomst gehad met een club die aan de slag gaan met taal in het MBO, toetsing en o-metingen….ik hou jullie op de hoogte.