Spelspiek, da’s wat voor mij

Via Twitter werd ik attent gemaakt op Spelspiek een website die je even helpt met de goede spelling van een woord. Jullie weten dat ik erg slordig ben met mijn spelling en te laks om er nog even naar te kijken. Nu zou het dus vanaf vandaag goed moeten komen.
Leuk is als je een woord verkeerd spelt er niet alleen de goede spelling komt te staan, maar ook een commentaar..zoals aha, veel gemaakte fout.