Schelden doet geen zeer, slaan veel meer?

Vooropgesteld, fysiek noch verbaal geweld is acceptabel! (in tegenstelling tot de koptekst)
Bij het lezen van het bericht dat een leerling een docente het ziekenhuis in slaat, waarschijnlijk vanwege het innemen van zijn/haar mobieltje door een “andere” docent, krijg ik de rillingen. De school heeft het incident “gemeld” bij de politie, de leerling is geschorst en de docente heeft nog geen aangifte gedaan.
Hoe verhoudt zich dat tot de 2 jongens in Weesp die onnadenkend balorig een telefoontje plegen, met als gevolg grote paniek (mijns inziens vanwege zeer gebrekkige communicatie) maar wel 2 weken in het gevang zitten, nu verlicht tot huisarrest?
Mijn moeder hamerde er bij ons in: schelden doet geen zeer, slaan veel meer….maar ja dat is ruim 40 jaar geleden….die goeie ouwe tijd.
schelden.JPG

Blogged with the Flock Browser