Resultaten Leren van de toekomst gepubliceerd.

Persbericht:
Het SURFnet / Kennisnet Innovatieprogramma voerde in maart en april 2010 een bijzonder onderwijsexperiment uit.Kinderen uit groep 6, 7 en 8 van basisschool De Schakel in Eibergen kregen drie weken lang les met behulp van de laatste ict-toepassingen als PDA’s, podcasts, online software, communities en touchtables. Het was voor het eerst in Nederland dat een lange reeks van toepassingen in een geïntegreerde aanpak op een school werd getest.Met het experiment wilde het SURFnet/Kennisnet Innovatieprogramma onderzoeken op welke manier leerlingen en leerkrachten profiteren van een intensieve inzet van ict in het klaslokaal. Het experiment werd begeleid en geëvalueerd door TNO.

De Rapportage: SURFnet Kennisnet – Resultaten experiment het Leren van de Toekomst

Wat ik mis, maar misschien staat dat ergens anders zijn de gebruikte middelen en de verwijzing naar de leveranciers van deze gadgets.
Welke gadget of lesvorm levert welk leerrendement op.
Ook miste ik de verwijzing naar betrokkenheid van het onderwijskundige team 11-tal dat voor de ontwikkeling van speciale lesbrieven zorgde.
En natuurlijk, als ik toch bezig ben, Edubloggers als Annet Smith, Elke Das, Willem Karssenberg en ondergetekende waren als Edubloggers uitgenodigd om in het voortraject reclame te maken en we mochten zelfs als beloning een Skoolmate testen. Waarom dan niet de vermelding van de edubloggers onder de kop: Leren van de toekomst in de media?