Politiek handelen versus vernieuwend denken in het onderwijs. Theo Osse (Logica).

Probleem voor de sprekers bij een congres als dit, is de vreselijke ingewikkelde samenstelling van de doelgroep. Theo Osse had bij de voorbereiding gelukkig het probleem onderkent en wist aan alle aanwezigen iets van wils mee te geven.
De start:: wij komen de kwaliteit van het onderwijs even aanpakken, dat kan even pijn doen was een goede. Omdat hij een vol uur aan het woord was even de voor mij pakkende stukken.

  • De perceptie van onderwijs die leerlingen hebben anno 2008 is niet veel veranderd t.a.v. 1994 (Paul Meeuws, Jonge Modinettes).
  • In het onderwijs en alle ontwikkelingen en commissies hebben we het eigenlijk niet over de leerlingen. Theo liet enkele voorbeelden zien van de huidige leerling en het gedrag op internet en met de huidige media.
  • Een van de betere punten: we moeten stelling nemen over ICT in het onderwijs (media in het onderwijs) in plaats van wat gaan we er mee doen.
  • De registratie van voortijdig schoolverlaten is een vreemde: leerlingen die van BOL naar BBL doorstromen worden ook tot voortijdig schoolverlaters gerekend, de gegevens zouden dus anders geregistreerd moeten worden.
  • Communities zouden in Nederland veel meer ontwikkeld moeten worden. Een voorbeeld was Health Vault, volgens mij zijn er in Nederland ook al zulke communities waarin scholen, bedrijven en leerlingen kennis en ervaring uitwisselen. (helaas niet zo snel een voorbeeld).
  • De veranderende populatie op scholen is in beleid niet meegenomen. Het gros van de vmbo leerlingen is van een andere samenstelling als in het vroegere VBO, dat komt o.a. doordat vmbo geen eindonderwijs meer is en voorheen het vbo wel.
  • Informatie achter de voordeur zou voor scholen zinvol zijn om hun onderwijs en de zorg op maat aan te kunnen bieden.
  • leerKRACHT: om de vernieuwingen en de anders lerende bij te kunnen benen zouden docenten beter gefaciliteerd en ondersteund moeten worden, velen van hen zijn lid van de zgn. “verloren” generatie.

Zijn de onderwijsvernieuwingen voor niets geweest? Nee, er is veel werk verricht, er is een ander type leerling en er zijn veel nieuwe mogelijkheden om ICT in het onderwijs in te zetten.
Mijn conclusie: door de zeer gemengde doelgroep en de lange spreektijd een goede en vlotte presentatie waarin ik geen tenenkrommende gekke dingen hoorde. Nieuws ook niet echt maar ja andere doelgroep. De lading dekte de titel redelijk en er was ook tevoren aangegeven dat dat zo was.

Had niet de neiging om weg te lopen…….dat is wel eens anders geweest.
20