Persuitnodiging Kennisnet, online debat.

Deze week ontving ik een persuitnodiging van Kennisnet (waar ik altijd een soort van trots op ben).
Op 16 mei is er een  weer een online debat tussen scholieren en politicus over het onderwijs.
Uit het persebericht: Zoetermeer, 11 mei – Harm Beertema, Tweede Kamerlid voor de PVV, gaat op maandag 16 mei 2011 via een videoverbinding in debat met leerlingen van scholen uit Harlingen, Tilburg, Eindhoven, Hoogezand en Haren (Gr.). Tijdens het debat discussiëren de leerlingen met Beertema onder meer over het aantal uren dat aan taal- en rekenonderwijs wordt besteed, het opleiden van leerkrachten en het dragen van hoofddoekjes op school. Organisator Kennisnet nodigt u van harte uit om het debat bij te wonen of te volgen via internet.

Mijns inziens is de keuze voor gesprekspartner een ongelukkige keuze. Dit keer (het is de 4e) is het ook maar 1 persoon van 1 partij en niet net als vorige keren 2 personen van 2 verschillende politieke partijen.
De partij van mijnheer Beertema heeft een erg gekleurd beeld van het Nederlands onderwijs en de maatschappij in z’n geheel, daar had een 2e gesprekspartner bij moeten zijn om tegengas te geven en te nuanceren.

Dan de stellingen, we hebben het over een debat met leerlingen van het middelbaar onderwijs (gezien de datum, zullen het geen eindexamen kandidaten zijn), dus laten we zeggen dat ze een jaar of 16 zijn.

 1. Minimaal 50% van de beroepsbevolking moet beschikken over een diploma in het hoger onderwijs
 2. Er moeten meer uren aan taal- en rekenonderwijs worden besteed ten koste van creatieve en maatschappelijke vakken
 3. Het dragen van een hoofddoek moet op alle scholen in Nederland zijn toegestaan
 4. Bij het opleiden van leerkrachten moet de vakinhoud centraal staan, niet de didactiek

Ik durf te wedden dat het niet de leerlingen zijn geweest die die stellingen hebben bedacht, tekstueel niet en zeker inhoudelijk niet.
Zij zouden bijvoorbeeld gekomen zijn met:

 • Onze docenten moeten weten wat er op Internet en in sociale media gebeurt.
 • In de lessen mogen smartphones aan blijven staan, mits het geluid uit is.
 • Lesuren hoeven, indien goed gemonitord, niet binnen de muren van een school plaats te vinden.

Wat mij betreft een uitglijder…

2 reacties

 1. Mee eens! En het zo zou leuk kunnen zijn, politici in debat met leerlingen.

 2. Mee eens!
  Maar… heb jij die alternatieve stellingen nu zelf bedacht of heb je een aantal kinderen op straat aangehouden?
  Ik denk dat je ze zelf bedacht hebt en dat tekent hoe jong je eigenlijk nog bent! 🙂

Reacties zijn gesloten.