Persbericht: Eerste Nederlandse niet universitaire MOOC

Het ROC West-Brabant, Cubiss en de Brabantse bibliotheken lanceren tijdens de Week van de Mediawijsheid eind november een Massive Open Online Course (MOOC) over het onderwerp Online Privacy.
Het is de eerste Nederlandse MOOC die niet door een universiteit is ontwikkeld en daarmee een primeur.
Steeds meer universiteiten omarmen Massive Open Online Courses (MOOC’s) als leermiddel van deze tijd.
Gerenommeerde Amerikaanse universiteiten zoals Stanford en Harvard bieden de, gratis en voor iedereen toegankelijke, courses al enige jaren aan.
Dit jaar volgden ook enkele Nederlandse universiteiten hun voorbeeld. De
Universiteit van Amsterdam beet begin 2013 het spits af met de MOOC ‘Introduction to Communication Science’.

Eerste niet universitaire MOOC
Ook het ROC West-Brabant, Cubiss en de Brabantse bibliotheken zagen de kracht van MOOC’s en sloegen begin dit
jaar de handen ineen om een serie online courses te ontwikkelen rondom het onderwerp mediawijsheid. De courses zijn in eerste instantie bedoeld om docenten van het ROC en mediacoaches bij bibliotheken eenvoudig up-to-date te houden van ontwikkelingen rondom nieuwe media en daaraan gerelateerde onderwerpen. Daarnaast zijn de MOOC’s uiteraard voor alle geïnteresseerden die mediawijs willen blijven, te volgen. De MOOC’s zijn breed toegankelijk, daarom is er gekozen voor Nederlandstalige MOOC’s en kan iedereen deelnemen, ongeacht opleidingsniveau.

Eerste thema is online privacy
Online privacy is het onderwerp dat tijdens deze eerste MOOC centraal staat. Deelnemers kunnen gedurende de Week van de Mediawijsheid (van 22 tot en met 29 november) dagelijks een online sessie volgen op een moment en plaats naar eigen keuze. Zo kunnen zij ervaren of het een leermiddel is waarmee zij uit de voeten kunnen. In 2014 volgt nog een serie MOOC’s waarin andere onderwerpen rond het thema Mediawijsheid worden behandeld.

Ontwikkelaars en deelnemers enthousiast
Bij de ontwikkeling van de MOOC’s zijn naast het ROC, Cubiss en de Brabantse bibliotheken, nog enkele andere professionals betrokken. Zo draagt onderwijsvernieuwingsbureau IT-Workz vanuit haar expertise bij aan de
totstandkoming van de MOOC en zijn diverse experts op het gebied van Mediawijsheid betrokken bij de ontwikkeling van content.
Zowel de ontwikkelaars van de MOOC als de docenten voor wie de courses in eerste instantie bedoeld zijn, zijn erg enthousiast over het project. “Als het om mediawijsheid gaat is het voornaamste doel van een docent, dat je je studenten kunt bijhouden,” licht Marco Verschure, docent bij het ROC West-Brabant, toe. “Je moet weten wat er
gebeurt. Je moet ze kunnen sturen. Voor mij is het fijn om in eigen tempo, in eigen tijd, wanneer het mij uitkomt op de hoogte te blijven. ‘’
“Het is belangrijk om na te denken over hoe je future proof onderwijs blijft bieden,” vertelt Mazze van Hoboken, procesbegeleider bij het ROC West-Brabant:  ”Met dit initiatief lopen we vooruit op wat er om ons heen gebeurt. Een MOOC is daarvoor een mooi instrument.’’

NANOOT van mezelf:
Ik heb het persbericht plat gekopieerd en geplakt, dus de inhoud is niet van mij!
Persoonlijk vind ik het (teruglezend) een nogal fors reclamepraatje had er best meer namen van (onafhankelijke) betrokkenen in terug willen zien, in plaats van verwijzingen naar organisaties.
Als online roeptoeter heb ik toegezegd een bijdrage te leveren aan bekendheid over de miniMOOC in de week van de mediawijsheid.
Daarnaast zal ik op 28 november een bijdrage leveren aan de Twitterchat.
Hier kun je een digitale kaart downloaden om te verspreiden onder je collega’s