Pas toe of leg uit.

Regelmatig pluk ik (via een link of als ik het zelf tegenkom) documenten van de websites van de ministeries. Met name die van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschap.

Nou vind ik het per definitie irritant als mensen en bedrijven publicaties en brieven in Word op hun website zetten, maar bij de rijksoverheid vind ik dat zij de regels nog even sterker overtreden.

We hebben in Nederland met elkaar afgesproken dat websites en publicaties voldoen aan open standaarden. Er is zelfs een website waarop dat allemaal uitgelegd wordt. Zoals je hier kunt zien, staat daar Word (de extensie .doc) niet tussen. Nu is .doc sowieso al erg oud, want bij de overgang van Office 2003! naar 2007 is de extensie .doc vervangen door .docx (ook geen open standaard).

Publicaties op websites zouden gewoon door het ministerie in PDF geplaatst moeten worden of anders in de open standaard odf. Nu is het echter soms een .doc, soms een .pdf
Vaak wordt het (zoals vandaag bij de beleidsreactie van het ministerie op de staat van het onderwijs) achteraf gecorrigeerd.

Dus bij deze stel ik het Ministerie van Onderwijs en Wetenschap de vraag: leg uit waarom u de open standaarden niet consequent hanteert bij de publicatie van brieven, besluiten en andere zaken.

doc
En aanvullend……Office 2003 (of erger nog 97?)…echt, ik snap nu waarom het zo lang duurt eer er enige uitspraken komen over de gewenste digitale vaardigheden van leraren 🙂

“Pas toe of leg uit:
Leg uit:
Overheden en semi-overheden mogen alleen afwijken (d.w.z. ‘niet toepassen’) ingeval van redenen van bijzonder gewicht. Organisaties zijn verplicht om afwijkingen gemotiveerd vast te leggen in de administratie en zijn verplicht om zich te allen tijde over de mate van naleving te verantwoorden in het jaarverslag. Lees verder onder ‘Leg uit’ in de praktijk.

Hoe is ‘pas toe of leg uit’ verankerd?
Rijksoverheid
Rijksinstructie: Voor het Rijk en de uitvoeringsorganisaties die onder de desbetreffende ministeriële verantwoordelijkheid vallen, is het ‘pas toe of leg uit’-principe vastgelegd in de Instructie rijksdienst bij aanschaf ICT-diensten of ICT-producten. Deze Rijksinstructie is genotificeerd door de Europese Commissie en is in oktober 2008 gepubliceerd in de Staatscourant.
Rijksbegrotingsvoorschriften (RBV): In aanvulling op de Rijksinstructie is hierin vastgelegd dat Rijksoverheden in de bedrijfsvoeringsparagraaf van hun jaarverslag expliciet verantwoording afleggen over de mate van naleving van ‘pas toe of leg uit’.”
[bron]

Oh en doe de groetjes aan Rosa en Hans

eigenschappen