Over dropouts, kickouts en andere politieke stuiptrekkingen

Las vanmorgen bij Trouw een bericht over de laatste stuiptrekking van het demissionaire clubje dropouts. Ze gaan gewoon lekker snijden in de onderwijsbudgetten om vrienden te maken en weer mooi mee te gaan regeren. Naast het feit dat er fors gesneden gaat worden in de budgetten voor inburgering en studiefinanciering wordt er ook een streep gehaald door een groot deel van de financiering van het volwassenonderwijs.
Volgens mij is de VAVO voor iemand die voor de 2e keer blijft zitten, 18 isĀ  en van de middelbare school wordt geflikkerd (je weet wel 2e fase en studiehuis) een laatste kans om nog een papiertje te halen. Ook voor iemand van 50 die altijd al VWO wiskunde wilde doen een herkansingsmoelijkheid. Ach die oude moedermavo….
Ooit werd naar aanleiding van de motie Verhagen…aangedrongen om niet te bezuinigen op het beleid mbt onderwijsachterstanden en daaruitvoortvloeiend werd besloten dat 18 jarigen die ongekwalificeerd de arbeidsmarkt wilden bestormen in elk geval tot hun 23e in de bezigheidstherapie moesten.
Daarvoor is de leerplichtwet van 1969 gewijzigd. Voorstel tot wijziging werd ingediend door mevrouw van der Hoeven en meegetekend en mijns inziens later ook uitgevoerd door mevrouw van Bijsterveldt.
Ben ik nou nou een domme blonde a politieke nitwit? Als nou het CDA de afgelopen jaren iets heeft geroepen over de kenniseconomie, een leven lang leren en gelijke kansen…waar zit dan nu hun verstand?
Oh ik snap het al…ze willen regeren en de toekomst van mijn kinderen en het streven naar een kenniseconomie zal ze een worst zijn…als ze maar in het plucheĀ  mogen plaatsnemen.
Chaotische Domme Achterbaksen en Veel Vrije Dagen met de gedoogsteun een ander ding. Heerlijk wat zal ook Adjes Bonbon fabriek blij zijn

2 reacties

  1. Wordt het niet juist eens tijd dat het onderwijs minder subsidies krijgt? Het wordt opgeslokt in dingen die er vaak niet toe doen. Ze moeten nu wel keuzes gaan maken en hopelijk leidt dat tot grote innovaties. Want net als de muziekbranche, filmwereld, boekenbranche etc. gaan ze het zwaar te verduren krijgen met al die nieuwe onderwijsinitiatieven die 100 x beter aansluit op het nu en de toekomst.

  2. @Patty, wat mij betreft is een groot verschil tussen subsidies voor “dingen die er niet toe doen” en onderwijs voor doelgroepen. Ik ben het met je eens dat scholen best mogen kijken naar waar het geld aan op gaat. Maar met name VAVO is gezien de voorgaande beslissingen van de regering (2e fase), de aanpassing van de leerplichtwet waarin staat dat je de arbeidsmarkt gekwalificeerd dient de te betreden (dus vanaf 18 tot 23 soort van leer/werk plicht) staat haaks op de aangekondigde bezuinigingen. Ik blijf onderwijs een “recht” vinden voor iedereen die tussen de 4 en 99 is.

Reacties zijn gesloten.