Online leren in een MOOC Blended Learning 2

Vanmorgen heb ik de 2e week van de MOOC blended learning afgerond.

Deze week startte ik hoopvol. Omdat ik vorige week in de discussie aangegeven had dat de voorbeelden die voorbij kwamen zo weinig samenwerkend leren bevatten, zou dat nu goedgemaakt worden.
Onder de kop pedagogiek (bij ons didactiek) kwamen constructivisme, sociaal constructivisme en probleem gestuurd leren aan de orde.

dialoog

De 8 concrete kenmerken die Jonassen (2005) beschreef bij constructivisme:

  • actief leren,
  • construerend leren,
  • samenwerkend leren,
  • doelgericht leren,
  • complex leren,
  • gecontextualiseerd leren,
  • reflecterend leren,
  • leren in conversatie met anderen.

Sociaal constructivisme is een afgeleide van constructivisme en vooral bekend van Vygotsky’s zone van de naaste ontwikkeling.
Probleem Gestuurd Onderwijs is meer gerelateerd aan ontdekkend leren (discovery learning). Ik ken PGO ook door de 7 stappen en Webquests/Webkwesties.

Nou dat zou dus mooi worden
Helaas kwam ik van een (voor mijzelf) koude kermis thuis.
In alle voorbeelden (video’s) die ik voorbij zag komen was er weinig te merken van juist dat samen leren, samen werken en samen een probleem oplossen.

De manier waarop ik vind dat er tot nu voorbeelden van blended learning getoond worden, is een andere dan ik voor ogen heb. Wanneer een smartboard in de klas gebruikt kan worden door zowel docent als studenten is dat wat mij betreft een mooie tool, maar geen blended learning. Wat er op het bord gebeurt en wat er van de student verwacht wordt, dat is blended.
De inzet van technologie in de klas maakt leren voor mij niet blended. Ik zag een lesgroep voor de laptop die individueel een e-learning package doorliepen. Dat is zonde van de contacttijd denk ik dan.

Natuurlijk zijn de voorbeelden soms ook mooi, vooral iObserve een app waarmee je op de iPad filmt en voorziet van opmerkingen en feedback. Nearpod als tool (alweer, lees je dat Fons) en Google Classroom.
Maar wat mij betreft dan erg tool gedreven en dat is wat mij betreft niet de juiste weg. Ik zag in de reacties al dat mensen Nearpod oppakken, maar gaat het dan om doordacht didactisch inzetten van een tool of is het de tool die leidend is?

Ik merk dat ik wel meer mijn mening geef in de discussielijn. En dat is ook een van mijn persoonlijke leerdoelen. Ik durf al direct antwoorden in te kloppen zonder deze eerst in een google docs te maken.
Oh bij het self assessment van mijn digital skills heb ik soms een 8 of 9 ingevoerd, maar de 10 scoorde vaker. Misschien moet ik genoegen nemen met het feit dat ik best al veel weet.

Ik geef gelijk even een leestip naar de blogpost van Wilfred Rubens en het door hem aangehaalde cursusmodel voor Socially Engaged Learning