Onderzoek naar bloggen

Zojuist heb ik op het nippertje een stimuleringsaanvraag bij Mediawijzer.net ingediend om een onderzoek te doen naar het (informeel)leren door middel van het bijhouden van een weblog.
Ik schreef er al eerder over in het kader van mijn opleiding.

Waarom ik dat wil onderzoeken?

 1. Het is nog niet onderzocht, in elk geval niet onder Nederlandstalige Edubloggers.
  Er worden door mij altijd aannames gedaan en ikzelf denk dat ik heel veel leer van bloggen. Het onderzoek doen naar het onderwerp van een blogpost, het schrijven van een post en zo zijn er nog wel wat zaken te noemen. Maar zoals ik inmiddels geleerd heb, bewijs het maar.
 2. Is het mogelijk informeel leren te expliciteren?
  Op het moment dat je vraagt “wat heb je geleerd, wanneer en hoe”, is het dan nog informeel leren? Van welke definitie ga ik dan uit en ga ik dan gebruik maken van gevalideerde vragenlijsten? Ga ik kwalitatief of kwantitatief onderzoeken?
 3. Als niet al te ervaren onderzoeker en schrijver moet ik mijn vaardigheden vergroten en sterk verbeteren. Dat kan wat mij betreft alleen door te blijven vragen en onderzoeken en dat onderzoek dan ook zo dicht mogelijk bij mijn eigen intrinsieke motivatie te houden. Bloggen en leren door te bloggen is dan een mooi onderzoeksonderwerp.
 4. Het aantonen van bekwaamheid, kan dat ook door informeel leren op te nemen in professionaliseringsactiviteiten?
  Ik ga het register niet in maar er nog steeds tegenin. Als nu aangetoond wordt dat er geleerd wordt en wat er geleerd wordt door te bloggen, hebben de ruim 300 edubloggers in Nederland er ook iets aan, lekker BIO puntjes scoren.

Er zijn vast nog meer argumenten te bedenken, maar deze vier zijn wel de eerste die bij me opkomen.

Om nu in aanmerking te komen voor een klein steuntje in de rug, heb ik ook hier (ja hier ook) minstens 3 reacties nodig om de aanvraag geldig te maken.

Dus mijn vraag aan jou als lezer:
Waarom is het volgens jou absoluut van belang dat er onderzoek gedaan wordt onder Nederlandstalige bloggers waarbij gekeken wordt of er (informeel) geleerd wordt door te bloggen en of dat leren geëxpliciteerd kan worden.
(ik moet nog sleutelen aan de onderzoeksvraag natuurlijk)

12 reacties

 1. Ja veel geleerd van bloggen. Maar ik weet niet precies welke groep bloggers je zoekt? Edu bloggers zijn bloggers die bloggen over educatie?

 2. @Mindel zover is het nog niet 🙂 maar ja mensen die over onderwijs of onderwijsgerelateerd bloggen (breed begrip he)

 3. Mijn weblog is mijn belangrijkste leertechnologie. Daar ben ik van overtuigd. Maar wat hebben we aan overtuigingen? Laten we eens onderzoek doen naar de leereffecten van bloggen. Dat is wat dit onderzoek beoogd. Daarom ondersteuning de aanvraag.

 4. Als je bedoelt dat de schrijver van een blog leert van zijn eigen schrijfsels dan lijkt me dat niet echt boeiend. Interessanter lijkt me de vraag wat dat webloggen van al die puntneuzen nu eigenlijk oplevert aan kennis? Wat leren anderen daar nu eigenlijk van? Hoe zinvol is dat? Dat lijkt me zeker interessant….:-)

 5. Door te bloggen ben ik me nog bewuster geworden van het onderwerp waarover ik schrijf. Daarnaast Is het een geweldige oefening in functioneel maar attractief taalgebruik. Bloggen is leren en lezen van blogs ook(hoop ik).

 6. Informeel leren of impliciet leren?
  Wat versta je precies onder informeel leren? Er wordt geleerd met bloggen, niet alleen door te schrijven maar ook door ze te lezen?

 7. Informeel leren en bloggen. Informeel leren is een leerproces dat voortvloeit uit de dagelijkse activiteiten die verband houden met het werk, het gezin of de vrijetijdsbesteding. Informeel leren kent geen duidelijk begin of einde. Wat is de ‘opbrengst’ voor de blogger en voor de lezer? Het bloggen geeft mij de mogelijkheid om opgedane kennis te expliciteren, te reflecteren en heel kritisch te kijken naar mijn eigen handelen. Reacties van mensen geven mij de mogelijkheid om aanpassingen te doen of juist te volharden. Het beperkt zich echter niet tot ‘mijn’ wereld. Het laat je ook kijken naar de wereld in zijn totaliteit. Je kunt met een blog hierop reageren, een mening ventileren of juist iets bespreekbaar maken. Ik denk, maar ben er eigenlijk van overtuigd, dat een onderzoek naar de ‘opbrengst’ wel eens hele verrassende resultaten zou kunnen leveren. Het verbaast me overigens dat dit nooit eerder is gedaan. We hebben immers zoveel al dan niet bekende bloggers in Nederland. Een uitgelezen kans om de waarde van het bloggen m.b.t. het informeel leren voor eens en voor altijd formeel vast te leggen.

 8. Bloggen is een belangrijk middel geweest in mijn ontwikkeling. Door te schrijven worden eventuele lancunes in je denken direct zichtbaar, het dwingt je om helder en goed onderbouwd je perspectief op je onderwerp te presenteren. Door te bloggen neem je deel aan een gesprek: een reactie op nieuws, een overtuiging, een discussie op twitter, … door op deze manier kennis uit te wisselen kom ik zelf (en hopelijk anderen) ook weer verder in denken en leren. Verder vind ik bloggen een mooie manier om mijn eigen ontwikkeling te volgen en dient het op die manier ook als een verantwoordingsinstrument.

 9. Bloggen lijkt een heel goede manier om te reflecteren op onderwijs van jezelf en anderen. Ook dwingt het je om gedachten te rxpliciteren, wat zorgt voor dcherpen nadenken en het op het spoor komen van bias, drogredenen en lacunes. Het is ook een vorm van samenwerkend leren. Maar voor Nederland is dit nog niet onderzocht. Het blijven aannames. Als er meer onderziek naar wordt gedaan zou dit er ook tie kunnen leiden dat – onder bepaalde voorwaarden – bloggen als een volwaardige manier van orifessionsliseren wordt gezien en een plaats krijgt in het lerarenregister of iets vergelijkbaars. Heel erg de moeite waard, dat onderzoek.

 10. Hierbij steun. Ik heb het idee dat ik veel leer van bloggen. Maar ook alleen al van het idee blogger te zijn. Ik schrijf namelijk ook veel niet op mijn blog, maar denk en praat er wel verl over omdat ik nou eenmaal blog.
  Verder vind ik de gedachte die hierboven ergens geopperd wordt, dat anderen ook veel leren van je blog, ook een aardig idee om te onderzoeken.
  Groet!

Reacties zijn gesloten.