Onderwijsdagen 2018: Blended Learning

Juist omdat wij druk zijn met online leren en ook best weten dat er hobbels zijn om mensen in beweging te houden en uit te dagen, woonde ik twee sessies over blended learning bij.

Overpeinzing vooraf
Eigenlijk bedacht ik, wat erg dat er in 2018 nog steeds discussie over is of en hoe soms ict in het onderwijs kan worden ingezet.
Nog erger vond ik het dat er in beide sessies (daarover later meer) nog steeds gesproken werd over verleiden van docenten om iets met ict in hun onderwijs te doen.
Dat allemaal terzijde…..

Presentatie 1: Blended Learning: Een Label als belemmering
Barend Last zette ons gelijk aan het werk met Wooclap.com (kende ik nog niet)
Voor hij startte met de presentaties, moesten wij al scoren op een aantal misconsepties over Blended learning.

Vanzelfsprekend was de startvraag, wat verstaan we eigenlijk onder Blended learning?
In 1998 dook de term al op. Toen was Blended Learning vooral een mix van online leren en leren in de klas.  Stukjes van de content waren analoog (boeken) en soms digitaal.
Blended learning werd een container begrip voor allerlei vormen van onderwijs, waar ook technologie bij gebruikt werd.
Allerlei nieuwe termen ontstonden als hybrid learning, integrated learning, multi-method learning.
De overeenkomst tussen al deze termen is de technische connotatie (techno-centrisch).
Er werd verwezen naar een kritische studie van Oliver en Trigwell uit 2005. (Can Blended Learning be Redeemed?)
Zij stellen dat Blended Learning vanuit het perspectief van de leerervaring gedefinieerd zou moeten worden in plaats vanuit het perspectief van instructie.
We hebben het namelijk over Blended Learning en niet Blended Teaching

In de hand-out van deze presentatie wordt er aangegeven dat wanneer je docenten wilt ondersteunen bij de inzet van blended learning, je bij de docent moet aansluiten en naar hem zou moeten luisteren. Het gaat niet om het wat maar om het waarom.
Vooral oppassen voor vaagtaal en technische termen wanneer je bij docenten aansluit.

De presentatie staat hier op Slideshare

Ik denk dat in het hoger onderwijs nog een hele slag te maken is.
Mooi dus dat Barend de tijd en ruimte krijgt om docenten te ondersteunen en te helpen.

Op naar de volgende sessie 😊

Presentatie 2: 6 dingen die echt werken: blended learning vormgeven met bewezen onderwijsprincipes.
Hoera!! We mochten zelf aan de slag!!
Na een introductie over evidence based onderwijs of evidence informed door de SIG groep Blenden Learning werd ons gevraagd welke leerstrategieen wij kenden. Naast leerstrategieen werden er best veel instructiestrategieen genoemd.

De presentatoren gingen uit van 6 principes die hier te vinden zijn (en waar lekker veel downloads te vinden zijn)

Wij moesten aan de slag met het koppelen van tools aan strategieen.
Een aantal papiertjes waarop de strategie en de tools stonden kwamen op tafel.
Mijns inziens waren het geen tools maar meer verzamelnamen van vormen van technologie.
Video’s, Flashcards, Quizzes, Mindmaps …enzovoort.

Dus koppelden wij de strategieën (hier de link naar downloadable materialen) aan tools.

 1. Spaced practice (leer over langere tijd verdeeld)
 2. Retrieval Practice (checken wat je al weet)
 3. Elaboration (uitleggen en vragen stellen door verbanden te leggen)
 4. Interleaving ( afwisseling van onderwerpen)
 5. Concrete examples (gebruik concrete voorbeelden)
 6. Dual Coding (combinatie van woord en beeld)

Opmerkingen van Tafelgenoten
Bij ons aan tafel zaten grijs en groen door elkaar heen en ook waren verschillende schoolsoorten vertegenwoordigd.
Wat reacties waarvan ik dacht…dat is best slim om eens bij stil te staan

 • Een docent die echt heel veel met online leren doet, gaf toe dat zij er vanuit ging dat al haar studenten de leerstrategieen ook kennen en toepassen (op het juiste moment).
  Dat is echter niet altijd zo, gaf ze toe.
 • Een net afgestudeerde tafelgenot gaf aan dat het mooi zou zijn als lesmateriaal of opdrachten (die wat langer duren) opgeknipts zou worden in kleinere stukken.
  Ook zou zij het handig gevonden hebben als er bij opdrachten soms een tip over een leerstrategie gestaan had. (Met een voorbeeld).
 • Ik heb nog niet echt heel goed op de site gekeken maar ik kan me voorstellen dat je docenten helpt door hen bij de strategie ook werkelijke toolsuggesties te geven.
  Gewoon 3 webtools per strategie om mee te beginnen.

Wel grappig dat bij bijna alle workshops die dag de webtool Mentimeter gebruikt werd.
Ik zelf zou dus ook wel nadenken over variatie van tools, maar dat kan alleen als je er al een aantal kent en getest hebt.

Nou weet ik nog niet wat blended learning is trouwens 😊