Nou hoor je het eens van een ander! Schoolleidersforum LeerKRACHT

Wat verandert er voor jou? Wat zie je aan veranderingen in jouw team? Wat kun jij anders doen? Wat ga je volgend jaar doen? Hoe ga je de jaarplannen levend maken door het gebruik van een jaarbord?

Tijdens het schoolleiders forum (of in het mbo: teamleiders, directeuren, opleidingscoördinatoren, opleidingsmanagers) zijn we met een aantal van hen aan het werk geweest om antwoord te geven op die vragen.

De teams van onze cirkel (zuid-west) zijn vanaf oktober/november aan de slag met LeerKRACHT.
Ik zie natuurlijk veranderingen in het team en de aanpak. Maar ja, dan zou het weer een verhaal zijn van Wij van wc-eend worden. Dat doe ik dus even anders.

Op een flap verzamelden we de antwoorden op de vraag: Wat zie jij voor veranderingen in jouw team sinds ze met LeerKRACHT aan de slag gegaan zijn?

Dit zijn enkele opbrengsten:


Eigenaarschap
Vooral het eigenaarschap van het team en het feit dat er over onderwijs gesproken wordt is natuurlijk al een fantastisch resultaat.
Omdat telkens de vraag gesteld wordt: en wat betekent dit voor onderwijs en wat merkt de student ervan, gaat het echt over onderwijs.

Stem van de leerling
Ook de leerling arena versus de binnen mbo instellingen gebruikelijke panelgesprekken zijn aan de orde gekomen. Waarom nog panelgesprekken houden in een setting van 1 docent/teamleider en een paar studenten? De opbrengsten van een leerling arena zijn eigenlijk hetzelfde en misschien vaak inhoudelijk beter vanwege het soort vragen dat gesteld wordt. Ook zijn  alle docenten aanwezig bij een leerling arena en is er dus geen ruis.

De werkdruk van teams verandert 
De vergadercultuur binnen teams verandert. Doordat er wekelijkse bordsessies zijn waar ook lopende zaken bij opgepakt worden, zijn vergaderingen (wanneer teams er voor open staan) effectiever. Bij een team wordt nu alleen nog vergaderd als het team het nodig vindt en niet omdat het zo in de jaarplanning staat.

Kennis en kaders op het juiste moment.
Teamleiders komen er – door aan te sluiten bij leerkracht sessies- achter, dat de vraag om kennis, kaders en informatie gerichter op hen afkomt. Door op het juiste moment (vraag) de informatie te geven aan teams, gaan docenten ook meer inzicht krijgen in documenten die voorheen niet leefden. Een Onderwijs en Examenregelment, een studiewijzer…voorheen een dood document maar nu gaan docenten vragen stellen over de inhoud en of het wel klopt wat zij zelf opgeschreven hebben.

Prioriteiten stellen

Er worden door teams bewust prioriteiten gesteld, wat doen we NU wel en wat kan even wachten of (nog beter) wat doen we niet!

Samen onderwijs (her)ontwerpen

Leerlijnen die op elkaar afgestemd worden doordat leraren bij elkaar in de les kijken en zien dat een collega hetzelfde doet als zijzelf. Dubbelop en vaak voor studenten niet echt fijn.
Door de leerling arena komen sommige teams er ook achter dat de lessen wel heel saai zijn, dat er best iets gedaan kan worden aan de manier waarop er omgegaan wordt met leerlingen die te laat zijn (meten met twee maten).

Dit was “slechts” de opbrengst van het eerste onderdeel van de dag.
In het vervolg zijn we aan de slag gegaan met wat werkt en wat niet.
Ook (in het middagdeel) hoe maak je van een slapend jaarplan een levend jaarbord.

Van zulke dagen word ik blij!

Eén reactie

Reacties zijn gesloten.