Nieuwe vereniging VOIO

Via o.a. Vives online werd ik attent gemaakt op een nieuwe vereniging die zich bezighoudt met Onderwijs en ICT.

Het doel van de vereniging is de bevordering van een verantwoorde toepassing van ICT in het Nederlandse onderwijs en de behartiging van de gezamenlijke belangen van organisaties, welke ICT producten en diensten t.b.v. de Nederlandse onderwijs aanbieden. Daarnaast wil de vereniging een belangrijke rol vervullen in het vergroten van de transparantie en kwaliteit in deze markt middels het organiseren van marktonderzoeken en of eventueel het inzetten van een keurmerk.


Activiteiten

De vereniging zal in eerste instantie drie verschillende taken voor haar leden gaan uitvoeren, te weten: belangenbehartiging, ordenen branche en faciliteren leden.

Vanuit deze gedachte zijn de volgende activiteiten gedecentraliseerd:
1. het realiseren van precompetitieve samenwerking tussen onderwijs ICT aanbiedende partijen onderling alsmede samenwerking tussen onderwijs ICT aanbiedende en onderwijs ICT afnemende partijen
2. het ondersteunen van initiatieven, welke de uitwisselbaarheid van kennis en kunde tussen partijen en onderwijs mogelijk maken, ontwikkelingen signaleren en presenteren
3. het aantoonbaar maken van de baten alsmede een schatting van de benodigde investeringen inzake veranderingen in onderwijs ICT
4. het bijdragen aan eventuele normalisatie- en standaardisatieactiviteiten en het bevorderen van de toepassing van normen en standaarden
5. het onderhouden van contacten inzake onderwijs ICT met partijen in het onderwijs, zoals koepelorganisaties en de overheid
6. het verzamelen en distribueren van relevante informatie, het formuleren en uitdragen van gezamenlijke standpunten, het organiseren van vergaderingen en evenementen, het onderhouden van een website etc., t.b.v. de uitwisseling van kennis en ervaring zowel voor de leden als voor doelgroepen binnen het onderwijs.
[bron]

Ik weet nog niet wat ik van dit initiatief moet vinden, aan de ene kant wel mooi dat ook commerciĆ«le aanbieders hun kennis en kunde bundelen. Precompetief las ik ergens, eng of goed? Eens afwachten welke clubs lid worden en ga ervan uit dat de samenwerking met Kennisnet/Surf en SamboICT zeer snel gezocht wordt…de vraag moet wat mij betreft uit de onderwijsmarkt komen, aanbieders gaan vast geen antwoorden op niet gestelde vragen bedenken.
Ben eigenlijk benieuwd naar de mening van anderen, dus kom eens op…wat vind jij?