MBO raad en COLO doen voorstel tot standaardisering MBO examens.

261474_3058_1156934851252-logo_halftransp.gif
In een gezamenlijke brief aan de staatssecretaris doen de MBO raad en COLO en voorstel tot afspraken tot standaardisering MBO examens.

De MBO Raad en Colo vinden het belangrijk dat scholen de ruimte houden om het competentiegerichte beroepsonderwijs verder te ontwikkelen en dat er op regionaal niveau ruimte blijft voor maatwerk. De oplossing is gevonden in afspraken over standaardisering. Deze afspraken moeten bijdragen aan transparantie over examinering voor het bedrijfsleven, leerlingen, ouders, overheid en toezichthouder.

Voorstel is te komen tot standaardisering op 3 hoofdpunten:
1 Een format examenprofiel
2 Een beknopt profiel per kwalificatiedossier, voor zoveel mogelijk kwalificaties hetzelfde profiel.
3 Een examenregeling van de onderwijsinstelling.

Na heel veel tekst lees ik dat er wordt voorgesteld voor 1 augustus 2008 een definitief model examenprofiel vast te stellen om in 3 sectoren met pilots te starten. Dat wordt spannend en voor wat betreft haalbaarheid heb ik daar wel mijn vraagtekens bij.
Ik hang dit bericht aan e-competenties omdat er in het memo gesproken wordt over het digitaal aanbieden van taal en rekentoetsen.

bron