LLB in EVC procedures, ga toch weg!

Op het MBO is sinds een paar jaar Leren Loopbaan en Burgerschap verplicht opgenomen in het lesprogramma. LLB voor de insiders (dat ben je als lezer dus nu ook). (er liggen inmiddels wel voorstellen om dingen aan te passen..maar nog niks definitiefs gevonden)
“Om goed in onze samenleving mee te kunnen doen, is alleen een voorbereiding op een beroep niet voldoende. Leren, Loopbaan en Burgerschap speelt daar op in. Bij Leren en Loopbaan leert de deelnemer om zelf sturing te geven aan zijn eigen ontwikkeling. Burgerschap gaat in op deelname aan de maatschapij. Denk aan het maken van politieke keuzes, op tijd op het werk komen, als kritisch consument kunnen funcioneren etc. In het document LL&B staan de eisen. Alle studenten in het mbo moeten competent zijn op het gebied van Leren, Loopbaan en Burgerschap.
[bron]

Vanaf het begin af aan heb ik LLB persoonlijk gatenvullerij voor BOL leerlingen gevonden en zakkenvullerij voor uitgevers.
Maar ik vind het helemaal van de gekke dat LLB in een EVC procedure wordt opgenomen.
Zeer kort door de bocht uitleg van EVC: EVC is het meten van Elders/Eerder verworven Competenties en vervolgens die resultaten vastleggen in een Ervaringscertificaat. Meetlat is meestal een kwalificatiedossier van het MBO of een HBO dossier.
EVC is in eerste instantie ingezet als arbeidsmarkt instrument.
Met een Ervaringscertificaat kunnen mensen (als ze willen) naar een MBO of HBO instelling om de ervaringen te laten omzetten in een diploma. Over het geharrewar van “verzilvering” ga ik het nu niet hebben…zolang ROC’s nog vast zitten aan in- en uitstroom bekostiging, kijken ze wel uit een Ervaringscertificaat zomaar te verzilveren. Levert ze niks op toch?
Afijn, de onderwijsinspectie focust dit jaar op examinering en dus ook verzilvering van Ervaringscertificaten. Alle erkende EVC aanbieders worden dus weer eens gedwongen braver te zijn dan de paus en willen dus ook enige toetsing op LLB laten plaatsvinden.
Lees even terug boven…Alle studenten in het mbo moeten competent zijn op het gebied van Leren, Loopbaan en Burgerschap.

Kerntaken op een rijtje in een plaatje

Neem even de gemiddelde EVC kandidaat in beschouwing, volwassen, minstens 1 werkervaring en een EVC overeenkomst met daarin een loopbaandoelstelling, de kandidaat MOET vrijwillig deelnemen.
Meet u even mee?

Kerntaak 1: Benoemt zijn eigen ontwikkeling en gebruikt middelen en wegen om daarbij passende leerdoelen te bereiken

Done, loopbaansdoelstelling benoemd in EVC overeenkomst, gemiddelde EVC procedure kost zo 500 euro dus met die middelen zit het ook wel goed. Bij de opbouw van het portfolio komen alle aspecten van de doorlopen loopbaan aan de orde.
Kerntaak 2: Stuurt de eigen loopbaan
Eh….yep done…..je bent erg actief met sturing bezig als je een redelijke reflecterende EVC procedure doorloopt.
Kerntaak 3: Participeert in het politieke domein, in besluitvorming en beleidsbeïnvloeding
Meeste kandidaten zijn 18+ hebben stemrecht…Trouwens maak mij nou niet wijs dat een MBO leerling druk doende is met beleidsbeinvloeding. Hoe meet je dat?
Oh ja een van de werkprocessen is: Vormt een eigen mening. …mooi..dan hebben we morgen een goede verkiezingsdag
Kerntaak 4: Functioneert als werknemer in een arbeidsorganisatie
Check: Je kunt alleen een EVC procedure doorlopen als je enige ervaring hebt op de arbeidsmarkt (dat mag ook in een vrijwilligers aanstelling trouwens, er staat namelijk niets over geld verdienen).
Kerntaak 5: Functioneert als kritisch consument
Die is wat lastiger…maar lossen we op met: Onderneemt acties om producten en diensten aan te schaffen.
Een volwassen mens koopt zomaar wel eens wat en de gemiddelde volwassen EVC kandidaat heeft een gezin, huis, auto, kind..en natuurlijk geld om spullen te kopen.
Kerntaak 6: Deelnemen in allerlei sociale verbanden en respectvol gebruiken van de openbare ruimte.
Wie werkt moet zich houden aan de afspraken binnen een bedrijf/organisatie, scheten latend op de grond spugend op het werk aankomen is dus heel logisch.
Kerntaak 7: Zorgt voor de eigen gezondheid (vitaal burgerschap)
Lijkt me dus weer wel, mensen die werken zijn meestal ook gebonden aan ARBO wetgeving en veiligheid op het werk (technische en verzorgende beroepen stellen daar gewoon eisen aan)

Ik hoor je vragen…wat is nou je punt?
Ik vind Leren Loopbaan en Burgerschap in het MBO al onzin…wentel gebreken van de maatschappij niet af op het MBO, ze leren daar een vak en dus ook de gedragingen die horen bij een beginnend beroepsbeoefenaar.
Voor volwassenen in een EVC procedure is het schandalig dat ze lastig gevallen moeten worden met bovenstaande onzin.
Het feit dat de onderwijsinspectie scholen en EVC aanbieders op de vingers kan tikken omdat toetsing LLB en de daarbij behorende “onderbouwingen” niet in orde zijn, maakt dat zij zelf eens moeten kijken naar:
Werkproces 1 van Kerntaak 2: Reflecteert op eigen kwaliteiten en motieven.

Eén reactie

  1. Inderdaad, goed gezegd! Heb het eenmaal uit braafheid gepraktiseerd in een EVC-procedure, hetgeen hilarische CGI’s opleverde! De gesprekken werden zeker kleurrijker, vooral de participatie in sociale en maatschappelijke verbanden (kerkkoor, buurtwerk, oranjefeesten…). Kortom, geheel eens met je conclusie dat men (lees inspectie, overheid, KCE etc.) af en toe eens een stapje achteruit moeten doen om te realiseren wat ze nu echt aan het doen zijn en controleren.

Reacties zijn gesloten.