Na de pitches van weer zes prima (moeilijk kiezen) workshops sluit ik nu aan bij Jan Tishauser. Die ons meeneemt in de onderzoeken van Grah…

Na de pitches van weer zes prima (moeilijk kiezen) workshops sluit ik nu aan bij Jan Tishauser. Die ons meeneemt in de onderzoeken van Graham Nuthall. De eerste hit in Google geeft aan dat het de meest belangrijke onderwijsonderzoeker is waar niemand van gehoord heeft. Ik ook niet dus. De techniek laat Jan even in de steek, maar dat mag op Edcamps..
Nuthall heeft diepgaand onderzoek gedaan, bijna tot in het brein van de leerling.
Jan tipt het boek van Nuthall The Hidden lives of Learners


Een van de eerste onderzoeken deed hij naar: Wat gebeurt er in een lokaal en wat gebeurt er met een leerling?
Een van de eerste conclusies was: In een klaslokaal zijn een aantal vaste rituelen.

Later startte Nuthall met experimenteel onderzoek. Docenten gingen een serie lessen verzorgen volgens vaste inhoudsscripts. Hij keek naar 3 groepen leraren. Ervaren docenten, beginners zonder instructie en beginners die wel instructie gekregen hadden (hoe doen ervaren docenten het).
De uitkomsten van het onderzoek waren best schokkend. Er was geen systematisch verschil in de leeropbrengsten bij leerlingen. Wel werden er verschillen gevonden tussen leraren uit de verschillende groepen. Bij leraren die feedback gaven en vragen stelden waren de leeropbrengsten hoger.
Vooral in vervolg onderzoeken bleef telkens naar boven komen dat leraren die leerlingen betrekken, feedback geven en vragen stellen en activeren beter scoren.

Aandacht werd in latere onderzoeken verlegd naar de leerstof (analyse, welke kennis wordt er overgedragen) en de interactie met de leerlingen. De onderzoeken waren intensief (focus op een kleine groep leerlingen met waarnemers).
Vooral de mechanismes in klassen werden gevonden.
Op het laatst focuste Nuthall op 1 leerling en 1 onderwerp. Jan heeft het over: tot op het bot geanalyseerd.
Laatste onderzoek naar: pretoetsen – posttoetsen – jaren later posttoets – interview van leerlingen.
Hij kon tot op 85% voorspellen, welke leerling welke toetsvraag goed zou beantwoorden
Als een leerling de benodigde informatie 3 keer voorbij heeft zien komen  (en heeft opgelet) kan hij de vraag goed beantwoorden (met twee uitzonderingen).
Conclusies: beperk je curriculum
Geef pre en post toesten
Pas feedback toe
Ken de sociale structuur van je klas. (70% van dat wat leerlingen leren, leren ze van elkaar).
Hop en weer verder naar de volgende ronde