Levensverzekeringsstrijkstokken

Bij het opruimen van de spullen van mijn moeder, kwam ik prachtige verzekeringspolissen tegen.

  • Op 1 juni 1933 sloot mijn opa een levensverzekering van 100 gulden af, op het leven van mijn vader.
    De premiebetaling van de verzekering is afgekocht voor een bedrag van ruim eenentwintig gulden.
  • Op 1 maart 1957 sloot mijn vader een levensverzekering van 1.000, 00 gulden af, mijn moeder zou dit ontvangen bij zijn overlijden.
  • Precies hetzelfde deed mijn moeder.  Als zij zou overlijden kreeg mijn vader 1000,00 gulden.
  • Mijn vader heeft in 1997 een Natura uitvaartpolis afgesloten bij de Dela
  • Ik vond ook nog  een pensioenpolis van mijn vader, afgesloten in 1960.

Toen mijn vader in 2016 overleed, verwierpen wij de erfenis.
Hij had teveel schulden en had al een tijdje een bewindvoerder. Toen de notaris dingen ging uitzoeken, bleek dat mijn vader zijn testament, na de scheiding van mijn moeder, nooit herroepen had. Mijn moeder was dus de erfgenaam (ook zij verwierp de erfenis).
We wisten niets van zijn Dela uitvaartverzekering en ik betaalde zijn crematie, omdat ik hem niet in een anoniem graf wilde hebben. Dat verdiende hij niet.

Zomaar een vraag tussendoor
Wanneer je afziet van de erfenis en de zaken zijn uiteindelijk door een bewindvoerder afgerond, wat gebeurt er dan met dat geld van de levensverzekering?
En….wie maakt er dan aanspraak op als je de erfenis verworpen hebt en alles afgehandeld is?

Mijn moeder
Bij het overlijden van mijn moeder was ik executeur testamentair, maar hier speelde een beetje hetzelfde. Het was vroeger gebruikelijk dat je op of rond je huwelijk een levensverzekering op elkaar afsloot. Dus er is sowieso 1 verzekering die bij haar overlijden uitgekeerd zou worden…..aan mijn vader.
Ik ben heel even gaan zoeken of de verzekeringsmaatschappij waar mijn moeder een levensverzekering had, nog bestaat of deze onder een andere naam is doorgegaan. Ik heb vervolgens de gevonden verzekeraar gebeld om uit te laten leggen hoe het zit. (Dus niet om te cashen).

(Nog) niet gevonden nabestaanden/mensen die zich melden.
Vreemd genoeg krijgen verzekeraars geen melding vanuit de basisregistratie (behalve de ziektekostenverzekeraar), zodat je altijd zelf in beweging moet komen, niet echt nabestaandenvriendelijk geregeld.
Er is een tussenrekening waarop de gelden staan van levensverzekeringen, waar de erfgenamen niet van gevonden zijn. Er wordt heel even gezocht naar nabestaanden, maar daarna ligt het initiatief bij de nabestaanden.
Het vergt vervolgens nogal wat werk om recht te hebben op de uitbetaling.
(Akte van overlijden, het testament, verklaring van erfrecht, een bewijs dat je ook de nabestaande bent en waarschijnlijk nog wat meer).
Natuurlijk is dat logisch, anders kan iedereen wel iets roepen.

Je kunt die zoek- en administratieve slag ook laten doen door de zoekservice polissen van overledenen.

Ik ga er geen tijd en papier aan besteden, de polissen zijn daarvoor te klein en ik heb het wel gehad met verzekeraars en bewijzen blijven uploaden of mailen.

Maar…..wat gebeurt er met het geld dat niet geclaimd wordt en op die tussenrekening staat?
Daar ben ik reuze nieuwsgierig naar.