Leuk een edubloggers logo

Kobus van der Slossen (bij de Edubloggershap in het echt gezien), heeft het initiatief genomen Edubloggers logo’s te maken. Leuk idee, heb echter de gratis WordPress versie en moet dus wel erg gaan sleutelen om het als widget in te voegen. (wie heeft de oplossing?). Kan het natuurlijk standaard in mijn banner opnemen, maar pas als er een niet schoolgebonden logo is. Ben gewoon een edublogger (nog wel :-))
Hieronder het MBO logo.
edublog20mbo<