Leren Loopbaan en Burgerschap, cohort 1911/1912

Op 1 maart ging ik los over LLB. Nu blijkt dat op 2 maart er een nieuw document  Kwalificatie-eisen loopbaan en burgerschap studiejaar 2011-2012 gepubliceerd is op de site kwalificatiesmbo

Prachtig is natuurlijk dat Leren uit het verhaal verdwenen is, wie op school zit en een opleiding volgt heeft enig lerend vermogen.
Maar waar ik nou gek van word, wie heeft ineens bedacht dat we over dimensies praten?
1 Burgerschap
1.1 De politiek-juridische dimensie
1.2 De economische dimensie
1.3 De sociaal-maatschappelijke dimensie
1.4 De dimensie vitaal burgerschap
2 Loopbaan
Gezien de wollige tekst is dit stuk niet voor leerlingen bestemd, maar als het voor docenten/scholen bestemd is…waarom dan niet in het format waarin kwalificatiedossiers geschreven zijn? Schematische weergave voor kennis, vaardigheden, resultaten en kom gooi de 25 SHL competenties er ook nog even bij, lekker koppelen met prestatie-indicatoren. (handig voor opdrachten shuffelen)
Maar zelfs als het voor de docenten in het MBO geschreven is om hen nu alvast een denk en doe voorsprong te geven, vraag ik me even af wat zij er nu mee moeten?
Lees de laatste alinea uit het ding Loopbaan

De elementen die bij loopbaanoriëntatie en -begeleiding aan bod komen zijn
– capaciteitenreflectie: beschouwing van de capaciteiten die van belang zijn voor de loopbaan,
– motievenreflectie: beschouwing van de wensen en waarden van belang voor de loopbaan,
– werkexploratie: onderzoek naar werk en mobiliteit in de loopbaan,
– loopbaansturing: loopbaangerichte planning en beïnvloeding van het leer- en werkproces,
– netwerken: contacten opbouwen en onderhouden op de arbeidsmarkt, gericht op loopbaanontwikkeling.

Nogal logisch dat mevrouw van Bijsterveldt er 150 uur in het eerste jaar op wil gooien….leerlingen en docenten reflecteren, oriënteren en beschouwen zich een slag in de rondte. Iets meetbaars te vinden trouwens?

Maar weet je wat ik werkelijk SCHANDALIG vind? Er wordt niet gerept over Mediawijsheid en Informatievaardigheden? Er staat geen WOORD in over de snelle ontwikkelingen van het internet, sociale media en de uitdagingen of gevaren die e.e.a met zich meebrengt.
Nee we gaan vragen naar drugs, alcohol en sex…trekken de bezemsteel met condoom weer uit de kast. Dat zijn zaken die ouders op zich moeten nemen.
Mediawijsheid en informatievaardigheden zijn echter niet standaard bagage waar alle ouders over beschikken, daar kunnen scholen juist vreselijk veel betekenen!
Dit stuk is geschreven mensen die absoluut niet weten wat er in de huidige maatschappij speelt, wat jongeren bezighoudt en waar onderwijs ze echt mee van dienst kan zijn.
Blijven we leerlingen nou echt opleiden tot archeologen?