Lerarenbekwaamheid op de grenzen tussen beleid en uitvoering, themapaper MLI

Al verschillende keren heb ik geschreven over het lerarenregister en een bekwaamheidsdossier voor leraren. Daarom deel ik graag mijn paper uit de master leren en innoveren over dit onderwerp.

Voor het thema Ecologie van Innoveren is een case study uitgevoerd door middel van een guerrilla onderzoek. Daarvoor is met name de theorie van Boundary Crossing  gebruikt.
Hier vormden  twee publicaties van Akkerman & Bakker de hoofdbron, te weten:

Akkerman, S.F. & Bakker, A. (2012). Het leerpotentieel van grenzen. ‘Boundary crossing’ binnen en tussen organisaties. O&O, 1 15-19.

Akkerman, S.F. & Bakker, A. (2011). Boundary crossing and boundary objects. Review of educational research, 81(2), 132-169.

Er is in januari 2015 een (klein kortlopend)  onderzoek gedaan om antwoord te vinden op de vraag: wat gebeurt er op de grens tussen wat OC&W voorschrijft en hoe de onderwijspraktijk dit uitvoert, daar waar het gaat om het vastleggen van professionaliseringsactiviteiten?

Hiervoor zijn de grenzen tussen de verschillende praktijken onderzocht. Deze praktijken zijn het ministerie van OC&W, de onderwijscoöperatie (als beoogd bruggenbouwer) en de onderwijspraktijk waaronder zowel de onderwijsprofessional (leraren vallend onder de wet BIO) als het bevoegd gezag (werkgevers) vallen.

Binnen boundary crossing kan er sprake zijn van zogenaamde grensobjecten. Dit zijn objecten die in meerdere kennispraktijken worden gebruikt en binnen die praktijken een andere functie kunnen hebben. In deze paper zijn dat zowel het lerarenregister als het bekwaamheidsdossier.
Juist omdat het onderzoek plaatsvond tijdens de pilot lerarenregister/bekwaamheidsdossier bij mijn opdrachtgever in de master leren en innoveren en de lopende ontwikkelingen rondom de verplichte registratie in het lerarenregister zijn de resultaten en discussie misschien de moeite waard.

Dit is de eerste keer dat ik een paper uit de master Leren en Innoveren durf te delen omdat ik eigenlijk stiekem wel trots ben op het eindresultaat.
Met enkele kleine kanttekeningen is dit volgens mijn beoordelaar een paper op masterniveau.

De paper kun je hier downloaden

 

Op naar het afstudeertraject….