Lente in het onderwijs

Naar aanleiding van de hausse aan negatieve publiciteit over onderwijs en de mag niet, kan niet en ik zal je straffen gedragscodes hebben Marcel Kesselring, Willem Karssenberg en ondergetekende vorige week in een Skype sessie “Lente in het Onderwijs” in het leven geroepen.  De website staat inmiddels, maar we moeten nu gaan vullen en verzamelen. Inmiddels heeft ook Remco Pijpers aangegeven mee te willen doen, dus ook hij is lid van de club. De eerste actie is het schrijven van de kersttoespraak voor koningin Beatrix, daar heeft Marcel al een prachtige blogpost over geschreven.
Wat willen we nog meer met “lente in het onderwijs?
Waarom moet alles zo grijs en nagatief zijn en waarom worden de actieve gebruikers van ICT in het onderwijs en Social Media steeds gestraft voor hun voortrekkersrol. Nog steeds worden de niet willende/kunnende onderwijsmensen beloond in hun gemopper door dan van boven af te besluiten…ze willen het niet, dus doen we het niet.
ICT tools en Social Media gebruik in onderwijs is leuk en verrijkt het onderwijs. Dat willen we uistralen.
We willen de werkelijk positieve verhalen en praktijksituaties verzamelen en delen.
We willen ook een door ervaringsdeskundigen gemaakte afspraak over de inzet van Social Media publiceren.
Die afspraak moet uitgaan van het gezonde verstand en mooie mogelijkheden…en niet van de verbodscultuur.
Inmiddels groeit het aantal volgers op Twitter en Facebook gestaag….kom op dus met de positieve verhalen en ervaringen en maak dat de zon in onderwijsland weer gaat schijnen.
Een extra woord van dank voor @Trees en haar Stagiare @ikverwonder van 2breed die belangeloos het logo voor Lente in het onderwijs gemaakt hebben.