Leerlingen presteren beter met mobiele telefoon..kort door de bocht

Persbericht van Kennisnet:

De mobiele telefoon als lesmiddel kan in het basisonderwijs een belangrijke bijdrage leveren aan betere leerresultaten. Leerlingen beleven plezier aan mobiel leren en besteden daarom meer (vrije) tijd aan de leerstof. Dat is de uitkomst van een onderzoek naar mobiel leren onder leerlingen van 8 tot 10 jaar van de Stichting Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam Kennisnet is enthousiast over deze bevindingen en heeft inmiddels verder onderzoek naar de effecten van mobiel leren ingesteld.

 • Een mobiele telefoon is geen lesmiddel maar een apparaat waar je ook iets als leren op kunt doen.
 • Het waren leerlingen uit tussen de 8 en 10 jaar die op hun donder krijgen als ze met de telefoon van hun ouders knoeien, zij krijgen de oude afdankers met een prepaid kaartje, dan is het tof als je gewoon een mobiel krijgt.
 • Was het een wel mobiele telefoon? of was het een android? zat er een abonnement op? mocht je onbeperkt van alles? (zie daarvoor volgende alinea)

In het experiment ‘Leren met je mobiel’ kregen 75 kinderen van drie groepen 5 op verschillende manieren Engelse woordjes aangeleerd. De eerste groep kreeg les op school met behulp van een lesbrief. De tweede groep leerde op school én met behulp van een mobiel met multimediaal lesmateriaal in dierentuin Blijdorp. De derde groep mocht daarna de mobiel ook mee naar huis nemen.

 • Keuze was: op school, in de dierentuin of 24 uur per dag (omdat de mobiel 2 weken mee mocht)…appelen en peren vergelijken dus…ELO had dus ook gekund of een website? anytime anyplace anywhere ging hier niet op voor 2 groepen.
 • Wat was het verschil? Op de mobiel  hadden leerlingen een licht aangepaste versie van het vraag-en-antwoordspel tot hun beschikking, waarin de vragen niet gesteld werden in de volgorde van de gevolgde route in de dierentuin, maar in iedere gewenste volgorde.  De leerlingen met een mobiel hadden dus gewoon de materialen mobiel bij zich terwijl die van de anderen nog in Blijdorp of op school lagen.

Kinderen besteden meer tijd aan leren
Het onderzoek laat zien dat de Engelse woordenschat van kinderen die thuis een mobiele telefoon tot hun beschikking hadden meer toenam dan van kinderen zonder mobiel. Leerlingen met een mobiele telefoon besteedden méér tijd aan de lesstof en presteerden hierdoor opvallend beter. Ook waren leerlingen, leraren en ouders na afloop van experiment positief gestemd, zowel over het gebruik van ICT als over de mobiel. Hieruit blijkt opnieuw dat het zinvol is leermiddelen in te zetten die aansluiten bij de interesse en belevingswereld van leerlingen.

 • Kinderen besteden meer tijd aan het bezig zijn met de middelen die hen ter beschikking gesteld worden, het is dus tof om met een mobieltje bezig te zijn en te oefenen met woordjes op een andere manier dan met een papieren lesbrief.
 • Iedereen was positief…ik mis het gebruik van ICT dus…wat was er dan ICT aan? de aangepaste software?
 • Repeterende kennistoetsing, herhalen, herhalen. Ik ben heel benieuwd of 3 maanden na dato de 3 groepen nog zo ver uit elkaar liggen…wat beklijft er?
 • Spreken de mobiele kinderen nu ook beter Engels?

Meer onderzoek is nodig naar de effecten van mobiel leren voor het onderwijs. Om ICT succesvol in te zetten, moeten scholen aan een aantal voorwaarden voldoen. Professionalisering van leraren is van belang, maar ook zaken als visie-ontwikkeling en een centraal ICT beleid, inclusief financieel beleid.

 • Kijk hier ben ik het helemaal mee eens en daar is Kennisnet ook heel goed in en voor!

Informeel leren
Het idee dat school de enige plek is waar kinderen leren is aan het veranderen. Onderzoek laat zien dat kinderen buiten schooltijd steeds meer leren. Dit is in overeenstemming met de visie dat kennis het beste door een leerling zelf wordt geconstrueerd in een voor hem zinvolle situatie. Scholen zijn traditioneel niet ingesteld op dit ‘informele leren.

 • Informeel leren vraagt een nieuwe blogpost want Engelse woorden oefenen met een aangepast software pakket is geen informeel leren in een voor de leerlingen zinvolle situatie het ging toch over dieren…informeel leren doe je zonder dat je je bewust bent dat je aan het leren bent.

Sorry voor de felle puntjes maar ik word hier dus iebelig van gelukkig is het uitgewerkte verhaal in de pdf iets genuanceerder en staan er een aantal goede punten in…maar ja een persbericht is een persbericht..ik zal nu wel geschrapt worden van de perslijst 🙂

2 reacties

 1. Beste Karin,

  Zo kort door de bocht als het persbericht, zo uitvoerig is je reactie. Maar ook deze mist de nodige subitiliteit. Als een van de betrokken onderzoekers reageer ik graag op je blog:

  – Was het wel een mobiele telefoon? Of was het een android?

  Het was een mobiele telefoon met een Android besturingssysteem.

  – Zat er een abonnement op?

  Ja, maar niet toegankelik voor de kinderen. De bel- en internetfunctie was uitgeschakeld.

  …ELO had dus ook gekund of een website?

  Jazeker, maar naar het spontaan gebruik van ELO’s en website is al veel meer onderzoek naar gedaan. Of kinderen uit zichzelf een mobiele applicatie gebruiken om mee te leren, vormde voor ons dan ook een nieuwe, interessante onderzoeksvraag.

  – Wat was het verschil?

  Ja, inderaad de kinderen met de mobiel thuis hadden het lesmateriaal permanent bij de hand en de anderen niet. Nu zou het ook zo geweest kunnen zijn dat de kinderen er thuis niks mee deden. De mobiele applicatie moest dus concurreren met andere dingen die je in je vrije tijd kunt doen. Wij vinden het opmerkelijk dat de kinderen de applicatie niet alleen gebruikten, maar er ook nog veel van opstaken.

  …wat was er dan ICT aan? Allereerst biedt een mobieltje meer flexibiilteit dan de desktop PC, of laptop. De kinderen konden de mobiele applicatie gebruiken wanneer en waar ze maar wilden. Ten tweede biedt de hudige generatie smartphones de mogelijkheid verschillende media goed te combineren (tekst, spraak en geluid).Uit onderzoek blijkt dat informatie die via verschillende media wordt aangeboden vaak beter beklijft. Onze applicatie maakt daar voolop gebruik van.

  …repeterende kennistoetsen, herhalen, herhalen..

  Uit onderzoek blijkt dat voor de opbouw van de woordenschat herhaling cruciaal is, dat wil zeggen herhaalde bloostelling aan een woord, liefst in verschillende contexten. Dat laatste aspect zit inderdaad niet in ons onderzoek. We kunnen ook niet alles tegelijk.

  …wat beklijft er? Dat is een goed punt. We gaan nu een vervolgproject doen waarin de kinderen gedurende langere tijd over een mobiele applicatie beschikken. Zo kunnen we onderzoeken of ze gemotiveerd blijven of dat ze de applicatie op een gegeven moment links laten liggen. Bovendien zullen we in dit project ook een uitgestelde natoets afnemen (na twee of drie maanden bijvoorbeeld).

  Informeel leren vraagt een nieuwe blogpost … informeel leren doe je zonder dat je je bewust bent dat je aan het leren bent.

  Tja, er zijn verschillende definities van informeel en non-formeel leren in omloop. Wij zien de informaliteit als volgt; de leerlingen leren in een informele, vrijetijdscontext en de leerlingen ervaren het niet als leren, maar als iets leuks doen.

  Ik hoop zeer en weet ook zeker dat je niet geschrapt wordt van de perslijst. Een kritische blik is altijd goed. Ik hoop dat je kans ziet iets van mijn reactie terug te laten komen op je blog.

  Jacobijn Sandberg
  docent Informatiekunde Aniversiteit van Amsterdam
  onderzoeksterrein: Leren en technologie

 2. @Jacobijn, dank voor je zeer uitgebreide, verhelderende en nuancerende reactie. Zoals je ziet staat deze gewoon “ongecencureerd” gepubliceerd, want daar vraag ik natuurlijk om.
  Even ter verduidelijking: ik heb aangegeven dat de PDF (waarnaar ook de link gewoon staat) genuanceerder was dan het persebericht en dat er vragen overbleven. Dus daar zijn we het met elkaar eens.
  Succes met het vervolg onderzoek en wie weet gaan we het gesprek nog wel eens aan over informeel leren.

Reacties zijn gesloten.