Kick off meisjes in MBO-techniek

Op 30 oktober 2008 organiseert VHTO de Kick off van de actie ‘Focus op talentvolle meisjes in MBO-techniek’. Deze gezamenlijke actie van het ministerie van OCW/Directie Emancipatie, Platform Bèta Techniek, MBO Raad en VHTO heeft tot doel een grotere in-, door- en uitstroom van meisjes in MBO-techniek.
De Directie Emancipatie van het ministerie van OCW en het Platform Bèta Techniek hebben voor de komende drie jaren extra middelen uitgetrokken voor een landelijk offensief om meer meisjes toe te leiden naar en te behouden voor technische en ict-opleidingen in het MBO. De Kick off vormt hiervoor het startsein.