Keurmerkenkul…

Allereerst, geen van de keurmerk bedenkers zijn hier mikpunt…de wildgroei aan keurmerken, daar wil ik wat over vragen.
Alle initiatieven rondom  vergroten van mediawijsheid zijn welkom. Zie daarvoor ook de zeer accurate (re-)actie van Kennisnet op mijn blogpost rond de verkiezingssite van Kennisnet en de FAQ pagina die daar de volgende dag stond.
Met daarin de opmerking:
[Een belangrijk onderdeel hiervan is mediawijsheid: leerlingen goed om laten gaan met media. We zien het als onze taak leerkrachten te ondersteunen met een betrouwbare internetomgeving waarin basisschoolleerlingen kunnen spelen, leren en mediawijs worden.] bron

Dank ook aan sociaal mediawijs voor de verzameling van keurmerken mediawijsheid.

Wat is de waarde van zo’n keurmerk mediawijsheid?
Wantrouwig en zeurderig als ik ben….om aanzien te genieten en op z’n minst in de krant te komen. Op zijn max om geld te verdienen.
Je kunt maar beter een mediawijsheid training volgen van club A met een keurmerk mediawijsheid dan van club B die ook nog eens een mooi lesprogramma heeft dat op de klantvraag afgestemd is. Stel je voor zeg dat je de experts ter discussie stelt.


Zou ik mijn kind eerder opgeven op een school met het keurmerk mediawijs?

Eigenlijk is dat hetzelfde als stemmen op een partij die 1 hoofdthema heeft en de rest meeneemt als bijzaak. Onderwijs als geheel is belangrijk en mediawijsheid en informatievaardigheden zijn daar anno 2012 een onlosmakelijk onderdeel van. Daar is geen keurmerk voor nodig maar juist een politieke partij die inzet op de realiteit van alledag en als de donder de wet BIO voor docenten en inhoud van Loopbaan en Burgerschap of maatschappijleer aanvult met actuele thema’s.

Wanneer mag je een keurmerk bedenken en wie bepaalt vervolgens of je het mag voeren?
Zullen we die opdracht eens bij Kennisnet neerleggen?
Daar vind ik Kennisnet bij uitstek de organisatie voor om samen met onderwijs te bepalen, wanneer een school of organisatie het keurmerk Mediawijs mag voeren. Laten we daarna ook bijvoorbeeld samen met een certificerende instantie als KCE, Hobeon…maakt mij wat uit, het stempel mediawijze school geven?

Krijg ik mijn geld terug van een keurmerkdragende organisatie als mijn kind een foto van mij in bikini plaatst?
Ik geef geen geld uit aan zo’n organisatie en troost je allemaal….een bikini is iets waar je mij  nooit in zult tegenkomen!

Mag ik ook een keurmerk?
Oftwel….ik heb een eco weblog, want ik schrijf niet op papier, heb geen extra licht nodig  en heb nu geen tijd om te roken. Sterker nog,  ik schoon regelmatig wat op…mediawijsheidkeurmerken bijvoorbeeld.

 

2 reacties

 1. De vraag die je nog vergeet te stellen:

  Voor welk probleem rondom dit thema is een keurmerk de oplossing? Ik zie het inderdaad nog niet. Kracht van een keurmerk zit m in de kracht van de instantie die het verleent (wij van WC-eend…)Die draagkracht zie ik in dit keurmerk nog niet terug. Naar mijn idee is grootste probleem dat het verkrijgen en vasthouden van een keurmerk altijd energie tijd en geld kost, die ten koste gaat (okee, genuanceerd: kan gaan) van belangrijker zaken, in casu het onderwijs zelf. Als ik een school uitzoek voor mijn kinderen kijk ik liever zelf goed, dan af te gaan op een (keur)merk

 2. Hallo Karin,

  ik begrijp je scepsis bij het verschijnsel keurmerken (bedankt voor het lezen van mijn blog trouwens), dit was namelijk één van de redenen dat ik mij erin ben gaan verdiepen.

  Over de meerwaarde van keurmerken kan je discussiëren, zeker als deze van het niveau zijn zoals Bauke deze terecht noemt ‘Wij van WC-eend…’.

  Er zijn echter 2 punten waarop het Keurmerk voor Mediawijsheidscholen in mijn ogen verschilt van de andere. Ten eerste is gaat het om het oprichten van een onafhankelijke instantie die het keurmerk gaat uitgeven. Het wordt daarmee ontkoppeld van een commerciële organisatie.
  Daarnaast wordt deze, mede vanwege de structurele en integrale aanpak, mogelijk gemaakt door de stimuleringsregeling van het genoemde Kennisnet.

  En of je als ouder waarde hecht aan zo’n keurmerk is een afweging die ieder voor zich moet maken. Hetzelfde geldt voor het keurmerk AH Biologisch van Albert Heijn.

Reacties zijn gesloten.