Inzet ICT verbetert de onderwijskwalitiet

Kennisnet heeft de jaarlijkse 4 in Balans Monitor gepubliceerd. In het rapport wordt de jaarlijkse stand van zaken mbt de inzet van ICT in het onderwijs gepubliceerd.
Het model ‘Vier in Balans’ gaat uit van vier pijlers waarop ict in het onderwijs steunt. Als schoolorganisatie zou je ervoor moeten zorgen dat allevier de pijlers even ver ontwikkeld zijn. Dat maakt je ict-gebruik het meest succesvol.
De vier pijlers zijn:
– Visie (Waar willen we naartoe?)
– Digitaal leermateriaal (Welke weg nemen we om er te komen?)
– ICT infrastructuur (Nemen we de trein, het vliegtuig of de fiets?)
– Deskundigheid (Hebben we een machinist, een piloot of een fietsliefhebber?) [bron Wit Blauw]
In het rapport van 2008 komt (onder andere) naar voren dat de “goede” inzet van ICT de kwaliteit van het onderwijs verbetert. Ik heb het rapport nog iet gelezen dus weet ik niet wat er onder goed en verbeteren verstaan wordt. Gezien de ontwikkelingen bij mijn ROC en de scholingsplannen waarin weer weinig professionalisering mbt ICT vaardigheden en kennis van docenten is opgenomen zullen wij wel wachten op de 4 in balans Monitor 2010.
Vierinbalansmonitor

Blogged with the Flock Browser