Interne kennisdeling zeer zinvol

Natuurlijk ga ik hier niet schrijven WAT we precies gedeeld hebben, maar DAT we gedeeld hebben. Bij Paragin werken we met 9 mensen, waarvan we lang niet allemaal tegelijkertijd op kantoor zitten. We vangen de interne communicatie dus af met Yammer maar dat zijn korte berichten en vaak van dezelfde mensen. Afgelopen donderdag hebben we er eens de tijd voor genomen elkaar te laten zien waar we mee bezig zijn, wat ons drijft en wat we verder willen. Om de beurt hebben we aan elkaar gepresenteerd wat de ontwikkelingen in de verschillende omgevingen zijn. Mijn verhaal ging met name over het gebruik van Remindo Content door verschillende organisaties en op verschillende manieren. Vooral de ontwikkelingen met het beoordelingsdeel in het portfolio ligt mij na aan het hart. De programmeurs brachten ons op de hoogte van verschillende updates, ontwikkelingen en opleveringen als bijvoorbeeld Kiesactief, de toolkit die we in opdracht van Surf gebouwd hebben. Tussen de gangen van een heerlijk diner in het Polmanshuis door hebben geluisterd naar elkaar, feedback gegeven, vragen gesteld en veel geleerd. Alhoewel  het soms  abracadabra was, maar ja met 3 mensen die niet programmeren ben je dan in de minderheid dus.
Veel meer organisaties zouden zo’n bijeenkomst regelmatig moeten houden, interne kennisdeling levert meer op dan: wat je ver haalt is lekker.