Informatiemanagement informele informatiezoektocht

huh.jpg
in·for·ma·tie (dev)
  1 (geen meervoud) kennis die iem. bereikt
  2 (geen meervoud) verstrekking van kennis of inzicht
  3 onderzoek door een informateur naar de mogelijkheden voor een kabinetsformatie
ma·nage·ment (het)
 
1  het besturen van een onderneming 
 
2  de personen die een onderneming leiden
ma·nage·ment·in·for·ma·tie·sys·teem (het)
1 geautomatiseerd systeem waarin informatie wordt opgeslagen ten behoeve van de controle en  bijsturing van bedrijfsprocessen door het management.

Ja en nu nog zien te achterhalen wat dan informatiemanagement is en wat het met onderwijsinhoudelijke processen en applicaties te maken heeft. Ik krijg dat niet helder. Gevoelsmatig (historische allergie) is mijns inziens IM gegroeid vanuit de zgn “harde” IT kant en snap dus niet hoe en wat. 
Heeft iedereen in ROC land die rollen en taken eigenlijk wel helder?
Kijk ik ken mijn plek, ik ben de informele informatieverstrekker, maar ja dat is alleen omdat ik weet wie het met wie doet en waar je wat moet halen (jeweetwel: netwerken).
Bij het weggetje: hoe vaak moet een woord gebruikt worden voor het in
de Dikke van Dale komt? Staat er niet in, dus het bestaat niet!
ge·lul (het)
 
1 (informeel) onzin…………… niet netjes maar bestaat wel!