In gesprek met het Ministerie van OCW

Via feed van de onderwijsagenda werd ik attent gemaakt op de oproep om docenten, coordinatoren en managers mee te laten praten over de ontwikkelingen in het MBO en Competentie gericht onderwijs. In een aantal bijeenkomsten, verspreid over het land kunnen per keer maximaal 40 deelnemers meepraten, wil het ministerie horen hoe het gaat. Ik zit in een wat kritische fase en vroeg me dus direct af….het ministerie is toch geen persoon, met wie gaat er gesproken worden? en wat gebeurt er met de uitkomsten van het grote aantal gesprekken (ik zie er maar 4 staan en er hebben er al plaatsgevonden, al kan ik dan weer niet vinden wanneer dat geweest is).
Maar goed een nobel initiatief en bij deze mijn oproep aan vooral innovatieve, positief kritische docenten om mee te praten. Laat BON het niet winnen.
Lees meer op de website van Herontwerpschool

Blogged with the Flock Browser