Ik heb een Opslotdenkhoofd!

We zitten midden in de Wintercourse van de Master Leren en Innoveren en zijn volop bezig met het nadenken over een onderzoeksvraag, de theoretische onderbouwing en de te gebruiken onderzoeksmethode.
De hele dag was ik met studiegenoten aan de slag ….hoe stel je nu de goede vraag en hoe ga je dat vervolgens omzetten naar onderzoek. Wat is er al bekend en wat is er al onderzocht?
Wat wil je nu werkelijk onderzoeken en wat wil je dat er met de uitkomsten van dat onderzoek gaat gebeuren?

Al jaren ben ik betrokken bij de professionalisering van docenten, het liefst daar waar het gaat om het slim gebruik en de inzet in het onderwijs van ICT.
ICT als middel om onderwijs te verrijken het de docent (uiteindelijk) makkelijker te maken en het leren van mensen te stimuleren door onderwijs op maat aan te bieden. Mijns inziens ook met het gebruik van ICT.
Wat heeft een docent aan gereedschap (en daaronder tel ik ook de kennis en vaardigheden) nodig om dat allemaal te kunnen doen en het liefst daar zelf ook plezier aan te beleven.

Al jaren lees ik, leer ik, doe ik en ondersteun ik met over en in ICT gebruik.
Uit al mijn poriën stroomt onderwijs en ICT.

Aan alle studie randvoorwaarden (soms niet allemaal even sterk en goed) is voldaan.
Er is een zeer stimulerende opdrachtgever een opdracht waarin de  vraag het vergroten van ICT bekwaamheid van leraren de hoofdmoot is.
Dat doe ik door het meten op een startpunt….vervolgens het zelfgestuurd laten oppakken van de professionalisering en dan weer een 360 graden meting.
Vraag: is de ICT bekwaamheid gegroeid en hoe is die groei tot stand gekomen.

Tot zover…geen gekke dingen toch?

De theoretische onderbouwing (wat is er al onderzocht en welke theorieën passen bij jouw onderzoeksgebied) wordt wat moeilijker.
Daar komen onderwerpen als; leren met behulp van technologie, docenten bekwaamheid, lerende organisaties, sociaal constructivisme, planned behaviour, motivatie, connectivisme, self determination theory, leervoorkeuren even langs.

Ineens loop ik hopeloos vast om tien uur op donderdagavond, de paniek slaat toe.
Waarom kan ik nou (VLOEK) niet eens een heldere onderzoeksvraag formuleren?
Ik kan (VLOEK) wel al jarenlang de woorden met een bloedvaart in blogposts laten stromen, waarom kan ik nou (VLOEK) niet een onbenullig A-4tje schrijven waarin de kopjes al klaar staan?

Morgenmiddag is er een presentatie van onderzoeksvoorstellen op een poster vergezeld van een pitch.
Ik ben zo vastgelopen dat ik waarschijnlijk trillend van de zenuwen piep:
Mijn onderzoeksvraag is: Wat is het gedrag van de meikever in de paringstijd en welk geluid maken de mannetjes en de vrouwtjes na de paring?

Kom laat ik nog maar eens een boek pakken want ik denk dat ik gewoon nog te weinig weet over Onderwijs met ICT.

IMAG0975

3 reacties

  1. wat is je hypothese? gaan deze docenten zelfgestuurd leren en hoe zal dat gaan?
    hoe laat je het ze ‘ zelfgestuurd oppakken; maken ze daar allemaal een persoonlijk plan van aanpak voor (dat en dat wil ik dan en dan kunnen?)
    wat versta je dan onder zelfsturing? hoe wil je dat meten?

    ” op welke manieren leren docenten zelfgestuurd ICT-vaardigheden? ” iets in die richting?

  2. Zo herkenbaar. Ik ben op deze momenten steeds ontzettend blij met mijn leerkring en tutor. Vaak zit je op de goede weg maar kom je er net niet. Door een opmerking of vraag van een ander zie je het dan ineens wel. Als ik het goed begrijp zoek je nu een onderzoeksvraag voor je theoretisch kader?

Reacties zijn gesloten.