Hoezo? OESO en onderzoeksinterpretatie

Vanmorgen was het heerlijk levendig op Twitter naar aanleiding van de publicatie van OECD “Students, Computers and Learning, making the connection”.

Ik gaf daar (zonder iets gelezen te hebben) het commentaar dat wij onze eigen koppen knutselen en eigen interpretatie meegeven. Dit afhankelijk van onze eigen kleur en voorkeur.

Het heeft me even wat leeswerk gekost want ik wilde wel eens weten wat er nu in dat rapport van 195 pagina’s staat.
En nee ik heb het ook (nog) niet helemaal uitgelezen.
Gelukkig heeft Pedro de Bruyckere  er al fors wat angels uitgetrokken en beter werk verricht qua nuance, ook Muriel Warners was een beter lezer en snelle blogger.

Noot vooraf nadat ik ca. de helft van het rapport gelezen heb: in het hele document is niet terug te vinden dat de uitkomsten ook gelden voor Nederlandse leerlingen want zij zijn niet opgenomen in de resultaten van Computer Based assessments en Digital reading.
We hebben het dus niet over de resultaten van alle leerlingen van 15 jaar over de volle breedte van onderwijs maar over 2 PISA tests: wiskunde en digitaal lezen.

Laten we eens kijken het artikel onder de kop van de NOS: Slechtere schoolprestaties door meer computergebruik.

“…  computers leiden af en het wordt makkelijker om antwoorden op internet op te zoeken en te kopiëren…”

Uit het rapport over afleiden:
“… building deep, conceptual understanding and higher-order thinking requires intensive teacher-student interactions, and technology sometimes distracts from this valuable human engagement”

over op internet op zoeken en kopiëren, nu met de bijbehorende vervolgzin:

“If students use smartphones to copy and paste prefabricated answers to questions, it is unlikely to help them to become smarter. If we want students to become smarter than a smartphone, we need to think harder about the pedagogies we are using to teach them. Technology can amplify great teaching but great technology cannot replace poor teaching”.

Computers in de wiskundeles en de relatie naar het Nederlands onderwijs:

Als je in het onderzoek kijkt naar op welke manier de computer in de wiskunde les wordt ingezet.
computers_in_de_wiskunde_les

Dan kan ik me voorstellen dat  het gebruik van een computer bij de wiskunde les niet echt zorgt voor hogere uitkomsten. Vooral om dat het wel aardig is om te zien dat leraren computers gebruiken om iets voor te doen. Ik stel hier geen vraag wat het zegt over de didactiek.

Uit de Pisa Rapportage 2012 (door Cito)  (met dank aan Pedro de Bruyckere).

tabel wiskunde

“De tabel vormt ook een illustratie van iets dat eigenlijk al veel langer bekend is. Het Nederlandse onderwijs is sterk boekgericht en dat leidt veelal tot een vrij strikt leerplan (p. 59).
Daarmee is het probleem over computers in de wiskundeles opgelost toch?

Over digitaal lezen.

We gaan weer even terug naar het artikel van de NOS.

“De onderzoekers pleiten voor een gemiddeld gebruik van digitale middelen op school. Leerlingen moeten namelijk wel leren navigeren op een computer en vaardigheden ontwikkelen in het lezen en schrijven van digitale teksten om mee te kunnen komen in de moderne wereld”.

Een hele kleine uitsnede uit het rapport:

“We need to get this right in order to provide educators with learning environments that support 21st-century pedagogies and provide children with the 21st-century skills they need to succeed in tomorrow’s world. Technology is the only way to dramatically expand access to knowledge”.

Het is dus maar net met welke insteek je de rapportage leest en er vervolgens iets van vindt.

Wat mij opviel:
“While PISA data cannot be used to characterise initial teacher training, professional development, and teachers’ working conditions, it can illustrate how ICT use at school is related to other drivers of/barriers to innovation, such as variations in infrastructure and curricula”

Wat ik dan lees is:

  • dat we samen na moeten denken over de manier waarop wij ons onderwijs toekomstbestendig inrichten
  • dat we leraren moeten uitrusten met leeromgevingen die passen bij de huidige tijd en de wereld van morgen.

en…. “To deliver on the promises technology holds, countries will need a convincing strategy to build teachers’ capacity. And policy-makers need to become better at building support for this agenda.”

Weet je waar ik nou benieuwd naar ben?
Naar de herijkte bekwaamheidseisen van leraren die al sinds 2012 op de plank liggen te roesten en waar het woord ICT bekwaam niet eens in voorkomt en hoe we dat dat met z’n alles in ons lerarenregister gaan opnemen?

Maar ja, dat is nou wel mijn eigen interpretatie.