Het e-portfolio en wat zijn de kansen.

Al jaren houd ik me bezig met het e-portfolio in alle vormen en maten…ja en alleen digitaal dus (daar staat die e voor). Vooral uitwisselbaarheid maar ook, wat is de waarde…met name de intrinsieke waarde voor de eigenaar (IK ben eigenaar van MIJN portfolio en niemand anders).
Sinds enige tijd ben ik betrokken bij e-portfolio’s als het gaat om een leven lang leren, het vaststellen en bijhouden van je eigen competenties en het portfolio als arbeidmarkt instrument. (op dit lijstje staan trouwens 3 van onze producten als operationele portfolio’s vermeld)
In onderwijs is jammergenoeg het portfolio een zo breed gebruikt en vaak zo besmet woord (gooi maar in je portfolio) dat er wat mij betreft ook daar wel winst te behalen valt door de kennis die opgedaan wordt te delen.
Over kennisdeling gesproken, dit filmpje laat goed zien wat een e-portfolio zou kunnen zijn en waar het aan zou moeten voldoen en dat je het altijd met je meeneemt.


Met dank aan Calibris (via Tom Olsthoorn) en Sushitv