Grassroots, waait het zaad nu echt weg?

woestijn.jpg
Even vooraf:  
Wat is Grassroots eigenlijk en hoe werkt het?
Grassroots is een initiatief van het ministerie van OCW die de organisatie enkele jaren geleden heeft doorgegeven aan Kennisnet; ooit in het leven geroepen om docenten te belonen voor inspanningen bij voor het ontwikkelen van ICT gerelateerd lesmateriaal of project (meestal in de vrije tijd gemaakt) en om docenten te stimuleren ICT in het onderwijs in te zetten. Met Grassroots worden leerkrachten gemotiveerd om op een nieuwe, creatieve wijze onderwijs in te richtenn.
Grassroots is een goed voorbeeld van het delen van kennis, omdat een Grassroot gepubliceerd moet worden zodat anderen kunnen leren en een product zelf kunnen gebruiken. www.grassroots.nl

Per deelnemend ROC is er een lokale Grassroots coach die ingediende projecten begeleidt en de afhandeling verzorgt.
Vanuit de ROC’s is er inmiddels een hecht netwerk Grassroots coaches die samen met de coördinator van het ROC Amsterdam al een paar jaar goed samenwerken en elkaar stimuleren en motiveren.
Op ons ROC hebben we zelfs tijdens de Blackboard gebruikersdagen een aparte sessie Gluren bij de Buren waar de Grassroots projecten van andere scholen gepresenteerd worden.
Op de IT conferentie in Maastricht is er een gezamenlijke presentatie over te zien: Pimp you Course.
Ook bij het ROC van Amsterdam en Aventus in Apeldoorn zijn tijdens scholingsdagen Buren bij elkaar geweest en hebben elkaars producten laten zien.
 Grassroots is dus veel meer dan alleen een project van 400 euro het stimuleert delen van kennis, netwerken, innovatie en natuurlijk de inzet van ICT in het onderwijs op een kleinschalige manier.

Sommigen denken daar anders over en vinden Grassroots een achterhaald concept. De Grassroots en landelijke coördinatie daarvan staan dus op de tocht, verlaging naar 250 euro per project en een andere coördinatievorm (bij bijvoorbeeld de Kennisnet ambassadeurs) zijn onderhandelingspunten.
Als Grassroots coach en soms wanhopige collega voor wat betreft ICT vaardigheden van docenten roep ik hier op tot behoud van de Grassroots.
Mijn collega coach en collega ambassadeur Annet Smith is de eerste geweest die erover geblogt heeft, wie volgt?
Ik sluit me aan bij haar oproep:

Behoud deze regeling en de landelijke coördinator en zet niet alleen in op grootschalige projecten! Want wie het kleine niet eert….