Goed nieuws 1: 30+ maatregel MBO grotendeels ingetrokken.

Hoewel het voor het schrijven van een blogpost minder uitdagend is, moet natuurlijk ook mooi en goed nieuws gepubliceerd worden.

Vanmorgen berichtte de MBO raad dat ons kabinet de 30-plus maatregel intrekt, dat is  mooi nieuws.
In het kader van een leven lang leren en gelijke onderwijsrechten¬† en natuurlijk de vraag van de arbeidsmarkt is dit eigenlijk ook gewoon een logisch besluit. Nu nog voor elkaar krijgen dat 30-plussers niet, omdat ROC’s nog steeds gefinancierd worden met in- en uitstroombekostiging, zonder weging vooraf een hele opleiding moeten gaan volgen.
Gezien de kennis en ervaring van 30-plussers kunnen zou het verstandig zijn de EVC discussie ook op een onderwijsniveau te voeren. Werkgevers zijn erbij gebaat dat werknemers op een zinvolle en zo snel mogelijke manier om- en bijgeschoold worden. EVC is een van die instrument die daarbij goed gebruikt zou kunnen worden.
Ik vond laatst een mooie notitie (mag wel linken maar er niets uit publiceren), die zou ik graag dieper uitwerken, op maat en vraaggestuurd.